Jakten på Fremmede Marine arter!

Sammen med Havforskningsinstituttet kan alle være med å kartlegge fremmede marine arter, som kan utgjøre en høy økologisk risiko, langs kysten.

Ta med ut skoleklasser i fjæren, let i marinaen din eller ved badestranden. Alle kan være med på jakten etter fremmede arter. Hos Havforskningsinstituttet kan du registrere deg som observatør dersom du kan undersøke din lokale båthavn en gang i året i 3 år fremover. Du vil få tilsendt det du trenger av informasjon, mer informasjon om dette finner du her: Fremmede Marine Arter
 
I følge en rapport fra direktoratet for naturforvaltning  regnes det på verdensbasis at fremmede arter er det som utgjør en av de største truslene mot naturmangfoldet. Havforskningsinstituttet har arbeidet i mange år med å overvåke kysten og hvilke konsekvenser den internasjonale skipstrafikken har for kysten vår. Også Rogaland er er et område der man er spesielt utsatt for risikoen for nye arter på grunn av den store skipsaktiviteten i området. Som eksempel kan nevnes  store løfterigger som opererer rundt omkring i hele verden og som ofte ligger ankret opp i Åmøyfjorden. I tillegg utgjør lektere og installasjoner som kommer inn for opphugging eller ombygging en risiko for at fremmede arter kan følge med som påvekst på skroget.

Etterhvert har regelverket blitt bedre og fra 2009 ble alle skip som kommer til norske havner fra utlandet pålagt å skifte ut ballastvannet underveis i åpent farvann, og om noen år skal alle skip ha renseanlegg for ballastvannet om bord. Dette minsker risikoen for at arter overføres med ballastvann, men fremdeles er begroing på fartøy et betydelig problem.

En annen risiko for fremmede arter utgjør levende salgsvarer som amerikansk hummer, kongekrabbe og stillehavsøsters som oppbevares i kummer med gjennomstrømmende vann. Det finnes pr i dag ikke noe krav om rensing av avløpsvannet  som går rett i sjøen, dermed kan gyteprodukter eller sykdom spres. En slik praksis kan føre til at arter som kongekrabbe og amerikansk hummer sprer seg til nye områder.

Hva er en fremmed art?
Vi definerer en fremmed art som en art som har forflyttet seg lenger enn den kan klare på naturlig vis. En fremmed art har da fått hjelp av menneskelig aktivitet (en vektor) for å klare å etablere seg i et nytt område. Når risikoen for å innføre nye arter med ballastvann minker, er det viktig å rette søkelyset på andre vektorer. Begroing på fartøy og andre installasjoner som slepes rundt langs kysten og salg av levende eksotiske organismer utgjør en betydelig risiko.

Vivian Husa og Ann-Lisbeth Agnalt hos Havforskningsinstituttet arbeider blant annet med spredningsveier, risikovurdering og kartlegging av fremmede marine arter. De har opprettet en egen facebook side som heter Fremmede Marine Arter, og her kan alle bli venn og se nye fremmede arter som dukker opp, kanskje der det nettopp du som oppdager en ny art?

Se video av den japanske spøkelseskrepsen som finnes i hopetall langs nesten hele kysten her: