Ønsker kunstige rev langs hele kysten!

Den nyopprettede Foreningen Undervannshus har som mål å skape mer liv og bedre forhold for dyr og planter langs norskekysten.

For å oppnå dette er nye kystnære eiendomsprosjekter en viktig faktor, forteller styreleder og miljøverner Kjetil C. Astrup. Foreningen Undervannshus ble etablert etter at undervannsfilmfotograf Kjetil Astrup hadde sett kunstige rev i full blomst under vannflaten i Mexico. Astrup ble inspirert, og tok med seg ideene og konseptet til Norge. De store og grå klossene ser kanskje ikke så innbydende ut der de ligger på bunnen, men utgjør en stor forskjell for lokal flora og fauna, sier styreleder Kjetil Astrup.

– Velfungerende rev er utvilsomt bra for miljøet. De resetter økosystemet både for fisk, hummer, alger og andre organismer, og skaper liv der det ellers er vanskelig å leve. Slik kan vi hjelpe utrydningstruede arter langs hele kysten, også der utslipp og giftstoffer har satt sine spor. Med Foreningen Undervannshus ønsker vi å vise at dette fungerer, forteller Kjetil Astrup.

Foreningen har ambisjoner om å nå bredt ut, og har allerede vært i kontakt med utbyggere i flere store eiendomsprosjekter langs sørlandskysten. Årsaken er at kystnære utbyggingsprosjekter er fine arenaer for kunstige rev, noe blant annet revene under Tjuvholmen i Oslo er et godt eksempel på.

– Om utbyggere kan skape miljøgevinst i sine prosjekter ved å sette ut undervannsrev, er det en vinn-vinn situasjon for alle, sier Astrup.

Se foreningens video fra undervannsrev i Norge her:
Starter i Oslofjorden
Foreningens første store prosjekt er Svestad Undervannspark i Nesodden kommune. Her har Astrup og hans kolleger i foreningen fått lokal grunneier Aspelin Ramm til å støtte prosjektet, og Wee Marine i Haugesund er både sponsor og leverandør av elementene til revene. En søknadsprosess er i gang med både Miljødirektoratet, Kystverket og Havnevesenet involvert. Astrup tror at alt skal være klart til senking av revene i vinter.

– Vi får svært mange positive tilbakemeldinger, ikke minst fra kommunen, som ser viktigheten av miljøarbeidet i nærområdet. Nå håper vi at flere bedrifter ser interessen i å sponse dette grønne prosjektet. Det er viktig at vi passer på miljøet også under vannflaten, og ikke bare forgifter og forsøpler. Igjennom Foreningen Undervannshus skal vi gjøre hva vi kan for å bedre disse forholdene, avslutter styreleder og miljøverner, Kjetil Astrup, i dagens pressemelding.