2014-10-09-5e853e81e6c7b39b366bf4e5466874e50e9ac4f0 Kystverkets App er en del av et større system som har som formål å hente inn værinformasjon langs kysten

Utvider Kystvær-app'en!

Kystverkets mobiltjeneste Kystvær gir fritidsbåter og annen kysttrafikk sikre og oppdaterte målinger om været i spesielt værutsatte kystområder. Nå har enda flere målestasjoner blitt utplassert.

Tilgang på oppdaterte og nøyaktige målinger av vind- og siktforhold er et godt hjelpeverktøy for mindre og større fartøy som planlegger seilaser i kystnære strøk for folk som ferdes på sjøen. Kystverket har god erfaring med vindmålere, som har vært et flittig brukt redskap i forbindelse med trafikkregulering.

Mobiltjenesten Kystvær er gratis og åpen for alle via Google Play og App store. Den leverer kontinuerlige målinger på vind- og siktforhold i Sør-Norge, som kan leses på mobiltelefon via app, eller via SMS-tjeneste.

De første syv målestasjonene ble utplassert i Sør-Norge på forsommeren. Fem av disse er siktmålere plassert ulike steder i Vestfold, mens de resterende tre vindmålerne er utplassert ved Torungen fyr utenfor Arendal, Oksøy fyr utenfor Kristiansand og Lille presteskjær fyr ved Egersund. Nå på seinsommeren har ytterligere 7 målere blitt utplassert. Den nordligste sensoren er nå ved Røvær, ved Haugesund. 

App-tjenesten har vakt stor interesse blant publikum. Tjenesten har over 11 500 jevnlige brukere, og brukerne melder at det er en nyttig tjeneste, forteller Kystverket på sine nettsider.

Les mer om appen hos Kystverket.no