2014-10-20-ea6f24b2fd63a425df18b75b9541551104fc0a1e Totalt mottok Norges Bank 70 søknader om å få designe de nye pengesedlene.

Redningsskøyte blir motiv på neste 500 kroners seddel!

Designer Terje Tønnessen og The Metric system ville lage en seddelserie som skulle være folkelig, og vise hvor mye redningsskøytene betydde og betyr for sikkerheten langs kysten.

Kilde Redningsselskapet:

Redningsskøyta som symbol på velferdsstaten.
Norges Bank hadde «havet» som utgangspunkt.  Tønnessen forteller at deres bakgrunn for å velge redningsskøyta var at det skulle symbolisere havet som gir oss velferd. -Etableringen av Redningsselskapet i 1891 var et viktig ledd iutvilingen av velferdsstaten. Ideen om redningsselskapet er i tråd med et av de viktigste idealene landet er bygget på, nemlig at det offentlige tar ansvar for folkets sikkerhet og velferd. Selskapet sørget for å gjøre noen av våreviktigste, men farligste arbeidsplasser betydelig tryggere. Det sikret folks mulighet til å kunne etablere samfunn og næringsvirksomhet i utsatte områder og fortsatt vite at de ble tatt vare på. Dette er noe vi nordmenn tar for gitt idag, men som i internasjonal sammenheng ikke er noen selvfølge. Redningsskøyta fungerer som et symbol på ideen om den norske velferdsstaten, sier grafisk designer Terje Tønnessen. (I dag får Redningsselskapet 15% av inntektene sine over Statsbudsjettet.)

Alle sedlene skal lages på nytt, og de blir tatt I bruk tidligst i 2017. Motivene er utarbeidet og tegnet for hånd med fargeblyant.

-Referansebilder er brukt som inspirasjon der dette var nødvendig. Deretter ble de ferdigstilt digital, forteller Tønnessen om hvordan han og The Metric system ved Are Kleivan og Christian Schnitler gikk frem.