2014-10-24-eeb2dd7ea0f9f630648cbebd740bb16868875c68 Prosjektselger Joyce Christine Andersen på høstens messe "Båter i sjøen", er klar for og være med å fornye "Sjøen for Alle"

Egen luksus storbåthall på "Sjøen for alle"!

Storbåt og seilbåt har vært blant fokusene for teamet i "Sjøen For Alle", siden det ble klart at båtmessen skulle tilbake til Norges Varemesse. Nå er det klart at det blir en egen luksus storbåthall.

For å tilrettelegge for segmentet med storbåt, yachter og seilbåter har temaet i Sjøen For Alle jobbet med å ha en hall som retter seg til dette segmentet, dette blir nå realisert i hall B. Her vil arrangøren blande motorbåt og seilbåt i luksuriøs omgivelser forteller Prosjektleder Andreas Ljones.

- Hallen vil rette seg mot den kvalitetsbevisste båteieren. Det vil være lounger og omgivelser som gir en luksuspreget følelse, som fremmer denne type båter på best mulig måte, sier han.

Satser med målrettet markedsføring
Vi har satt av en egen pott i markedsbudsjettet som skal vinkles slik at vi treffer denne målgruppen fortsetter Andreas. Sammen skal vi tross alt skape tidenes beste Sjøen for alle, sier den motiverte prosjektlederen. Han forteller videre at for å få dette til må alle deler av båtlivet og bransjen være på plass, og alle båtfolk må føle seg inkludert. Jeg mener dette er en veldig viktig del av hele båtmessen, og jeg gleder meg til å innrede den med passende lounger og annet som hører en slik hall til, avslutter Andreas.

Viktige tilbakemeldinger
Ved flere anledninger har det vært lagt opp til at bransjen har kunnet komme til orde for hva man mener har fungert, og ikke har fungert under avvikling av Sjøen For Alle. En av punktene som kommer tydelig frem
er dette med transport av store båter. Prosjektselger Joyce Christine Andersen forteller at dette har vært
et fokus for Sjøen For Alle teamet siden Norges Varemesse inngikk avtale med Norboat, og at de nå er i dialog med utstillere for å få til løsninger.

- Vi i Sjøen For Alle teamet har derfor jobbet spesielt med fokus på dette internt og eksternt frem til nå. Det er nå satt av en pott i budsjettet som skal være med å støtte de som ønsker å ta stor båt, motor eller seil opp til Norges Varemesse som vil være med å være et trekkplaster for både besøkende og presse, sier prosjektselgeren.

Det at det nå legges opp til ett så tett samarbeide med bransjen tror Joyce Christine kan være noe av nøkkelen til suksess.
- Jeg legger merke til at folk gjerne vil bidra til å skape en ny type messe, og det er hyggelig. Denne superyacht hallen har allerede blitt godt mottatt ute i bransjen og flere som bidrar med gode ideer i planleggingen, sier Joyce.

Administrerende Direktør i Norboat ser også frem til Sjøen For Alle, og synes det er bra å se at det legges ned så stor innsats i å lage båtmesse for alle.
- Han forteller at han ser frem til Sjøen for alle på Norges Varemesse i Lillestrøm. Norges Varemesse gjør en fenomenal innsats for å skape en båtmesse for hele familien, både dem med og uten båtinteresse. Sammen skal vi lage den beste båtutstillingen i Norge, noen sinne, avslutter Prytz.

Mer info på http://www.sjøenforalle.no

Fakta:
Norges største båtmesse, Sjøen for alle, skal de neste tre årene arrangeres både på og av Norges Varemesse på Lillestrøm. Sjøen for alle-eieren, båtbransjeforbundet Norboat, inngikk i vinter en omfattende avtale med Norges Varemesse. Hensikten med den nye avtalen er å gjøre Sjøen for alle til en maritim opplevelse av internasjonal klasse. Messen arrangeres fra 18.-22. mars 2015