2014-11-06-b9a93671b81872bce3334381aa6ed5465500e379 Bilde Sjøfartsdirektoratet: Fra sjøvettdagene i Haugesund

Søk om tilskudd til sjøvettaktiviteter i 2015!

Sjøfartsdirektoratet etablerte i fjor en ny tilskuddsordning, hvor frivillige foreninger kan søke om tilskudd til sjøvettaktiviteter for barn og unge. Søknadsfristen er 1. desember 2014.

Sjøfartsdirektoratet melder på sine nettsider at frivellige foreninger kan søke tilskudd, målsetning er å få redusert antall fritidsbåtulykker. Et tiltak for å nå dette målet, er å få frivillige organisasjoner til å arrangere sjøvettaktiviteter rettet mot barn og unge. Aktivitetene kan for eksempel være basert på undervisning i skolen eller arrangement og informasjonsarbeid i fritiden.

Tilskuddsordningen skal fremme sjøvettvettaktivitet fortrinnsvis ved, i eller på vann og er et ledd i det holdningsskapende arbeidet rettet mot sikkerhet ved bruk av fritidsbåt. Formålet med sjøvettaktivitetene er, gjennom opplæring, informasjon og andre tiltak for barn og unge, å bidra til:

• å forebygge ulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt
• økt miljøbevissthet blant fritidsbåtbrukere
• økt trivsel for fritidsbåtbrukere gjennom sikker og hensynsfull adferd

Kilde: Sjøfartsdirektoratet

Link til mer om tilskuddsordningen og søknadsskjema