Stad skipstunnel klar om 9 år?

Om alt går som de sterke pådriverne ønsker, starter bygging i 2018 og tunnelen ferdigstilles i 2023. Kystverket leder prosjektet som utforsker muligheten for effektiv og sikker drift av verdens første fullskala skipstunnel i Sogn og Fjordane.

Et konkret driftskonsept er nå under utredning hos Kystverket og skal oversendes Samferdselsdepartementet innen 31. desember 2014. Til helgen 13.-14. november skal prosjektgruppen for Stad skipstunnel gjennomføre en konferanse ombord på Hurtigruta.

Tidligere i høst kunne  Prosjektgruppen for Stad skipstunnel se seg fornøyd med at regjeringen øremerker 20 millioner kroner i planleggingsmidler til Kystverket og at reguleringsplan for Stad skipstunnel er spesielt nevnt i statsbudsjettet for 2015.

Det er avgjørende for framdriften i prosjektet at Kystverket kommer i gang med forprosjekt og reguleringsplan i begynnelsen av 2015, slik at planarbeidet er i rute i forhold til rullering av Nasjonal transportplan i 2017, forteller Kystverket på sine nettsider.

Tunnelen blir 1,7 km lang og 36 m bred, har 12 m vanndybde og er totalt 49 m fra toppen til bunnen. Det betyr at store skip som Hurtigruten skal kunne bruke den. Tunnelen vil få stor betydning for kystnæringen og helt klart bli en ny turistattraksjon. Prisen er høy, ca 2 milliarder kroner, men vil nok være verd det, da været rundt Stad kan by på mange problemer.

Les mer om prosjektet her.