2014-11-18-adf76b5316134dd7f6ee45dc158f87125056902f Folkefesten TSRB2014 ble en stor suksess, Bilde fra siste kveld med fyrverkeri

Tall Ships Races ble en økonomisk suksess for Bergen!

Revisjons- og rådgivningselskapet PwC AS har utført en ringvirkningsanalyse av årets Tall Ships Races i Bergen (TSRB2014). Analysen viser at arrangementet hadde en verdiskapning på 22,5 millioner kroner for regionen.

Hele 99,7 prosent av de besøkende ønsker at Bergen igjen skal søke om å få ny seilskutefest.
Ville beskrive ringvirkningene

Rapporten som ble bestilt av Bergen kommune, baserer seg på en egen metode, utviklet av PwC, for å estimere økonomiske ringvirkninger og verdiskapning regionalt og nasjonalt ved arrangement og festivaler. Metoden innebærer blant annet intervju og spørreundersøkelser og tilbakemeldinger fra publikum, næringsliv og sponsorer. PwC sitt mandat har vært å beskrive ringvirkninger for lokalt næringsliv og sponsorer i forbindelse med TSBR2014.

Det er første gang det er laget en ringvirkningsanalyse ved et slikt stort arrangement i Bergen.

Et viktig redskap
- Vi vet at byens innbyggere setter stor pris på slike folkefester. Det er samlende og styrkende for byens identitet. Nå kan vi for første gang slå fast hva de tilreisende til et slikt arrangement faktisk tilfører byen rent økonomisk. Rapporten blir et viktig redskap for det nyopprettede arrangementsselskapet og for fremtidige store arrangement i Bergen. Bergenserne og næringslivet kan nå med rette glede seg til neste store arrangement, som blir når Bergen skal arrangere Hansadagene i juni 2016, sier byråd Helge Stormoen.

Verdiskapningen på 22,5 millioner kroner tar kun hensyn til de tilreisende som kom til Bergen for å oppleve arrangementet og utelater forbruket til bergenserne.

Rapporten beskriver blant annet:
Over en halv million besøk fordelt på 184.000 personer besøkte arrangementet i løpet av de fire dagene det pågikk.

-Hotellene hadde en vesentlig økning i belegg, estimert til 6 millioner kroner.
-Restaurantene rapporterte en omsetningsøkning på 79 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.
-NETS som leverer elektroniske betalingssystem, melder om 17 prosent økning i transaksjoner i Bergen by sammenlignet med samme periode i 2013.
-Åtte av ni sponsorer ønsker å sponse tilsvarende arrangement i fremtiden.
-84 prosent av de besøkende mener at TSBR2014 har gjort de mer positive til å besøke Bergen i fremtiden.
-De besøkende har talt: Hele 99,7 prosent vil at Bergen skal søke om å få The Tall Ships Races tilbake.


Les hele rapporten her

Pressemelding fra Bergen kommune