2014-11-19-d40d51947e118766bc1d2e5d3a86e669c6f8f1cf Fotor RS: Redningsselskapet oppfordrer norske bedrifter til å kjøpe nautiske mil i julegave og bidra til å styrke beredskapen for alle som ferdes på sjøen

Julegaven som trygger kysten!

Redningsselskapet og Norges Rederiforbund oppfordrer norske bedrifter til å være med på dugnaden for en trygg kyst ved å kjøpe nautiske mil til sin lokale redningsskøyte til jul.

NTBinfo:

Norges Rederiforbund tyvstartet juleforberedelsene ved å kjøpe nautiske mil denne uka.

Vi er glad for å kunne støtte Redningsselskapets arbeid ved å kjøpe nautiske mil til jul. Redningsselskapets innsats er viktig for alle som ferdes på kysten og jeg oppfordrer flere bedrifter til å gjøre det samme, sier administrerende direktør Sturla Henriksen.

Norge har en av verdens lengste kyststriper. Kjører du båt inn i hver fjord og rundt øyene fra sør til nord, kommer du opp i 50 000 nautiske mil – hele 92 500 kilometer. Så langt i år har Redningsselskapets 48 redningsskøyter assistert over 12 500 personer på sjøen, og reddet livet til 20 menn og to kvinner.

– Våre folk sørger for at en bestefar, en ektemann eller en mor kommer hjem til en familie og et lokalsamfunn som blir lykkelige i stedet for tynget av sorg. Når før jul oppfordrer vi norske bedrifter til å bidra i vår dugnad for å få alle som ferdes på sjøen trygt hjem ved å kjøpe nautiske mil til drift av den nærmeste redningsskøyta, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

Å drifte en redningsskøyte i en nautisk mil (1 852 meter) koster 500 kroner. Summen dekker drivstoff, vedlikehold, utstyr og mannskap på redningsskøyta som er nærmest giveren.

– Jeg håper at bedriftene utfordrer hverandre og på den måten bidrar til enda bedre beredskap langs kysten vår, sier Lind.

Blir julegaven til ansatte
En av bedriftene som tar oppfordringen er Seaworks AS, som kjøper nautiske mil for andre år på rad.
Vi har besluttet å kjøpe 30 nautiske mil i stedet for å gi julegaver til ansatte og forretningsforbindelser. Vi setter stor pris på innsatsen Redningsselskapet gjør for sjøfarende, sier administrerende direktør Jan A. Paulsen.

På dugnadens hjemmeside nautiskmil.no, kan alle givere kan følge med på hvor mange nautiske mil som er samlet inn til den lokale redningsskøyta som de støtter.

Også privatpersoner er velkommen til å kjøpe nautiske mil.