2014-11-20-8a6cb0b69ede8ca5506e0e7b398d2663bf791782 Harald Osland på badeplattformen av sin Fleming 55 Yacht. Båten har ingen bunnsmørning og ingen groe, så langt.

Groefritt etter 6 måneder!

Harald Osland er så langt fornøyd med produktet Algaefree, ultralyden som hindrer groe på båten.

Båtsans omtalte saken 14 juli i år, og er igjen på besøk for å høre med kunden om han er fornøyd med produktet. Båtsans er lovet å få være med når båten heises opp. Planen er september neste år, men innen den tid dykker jeg ned for å inspisere, forteller Osland.

Siste dykk hadde jeg i slutten av september, altså 6 måneder etter jeg fikk installert en kontrollboks med 3 sendere (svingere). Og utrolig nok, ingen groe, smiler han.

Dette er så langt imponerende og jeg har gått til anbefaling om at vi prøver det på nybygget til Østensjø Rederi, firmaet Osland arbeider for. Vi har i produksjon en 150 meters arbeidsbåt, som jeg har ansvaret for og her skal vi teste produktet ut, på sjøkassene. Odd Rolfsen, som er gründer av ALGAEFREE, er nok fornøyd med dette, da hans hovedsatsning er oppdrettsnæringen og større båter i skipstrafikk.

Produkt er uten tvil noe for fritidsbåtflåten også. Det interessante er spesielt med tanke på hva havmiljøet blir spart for.

Mer om Algaefree, kan du lese tidligere artikkel fra Båtsans, eller besøke produktets nettside. Båtsans vi komme med ny oppdatering til våren, og selvsagt når båten blir løftet opp neste år.

Tidl. artikkel: Valgte ultralyd  for å unngå groeproblemer

Nettside: Algaefree