2014-11-21-a1dd4baefc3f8245382670486f878a1b15883adf Nidelv 780 Sport produseres i hovedsak for det Asiatiske markedet, men skal også distribueres gjennom forhandlernettet til Nidelv, i Europa.

Ny Emisjon i Nidelv

Nå kan du komme inn på eiersiden i Nidelv International ASA. Den norske lystbåtprodusenten satser på det Asiatiske markedet og bygger i dag alle sine båter i Kina.

Emisjon i Nidelv International ASA tilbyr aksjer til dem som ønsker å være med på det det de kaller ”et eventyr i norsk lystbåtbransje”, prisen pr aksje er kr. 0,60.

Nidelv International ASA er et investeringsselskap som har overtatt alle rettigheter fra
 Nidelv Båtbyggeri AS: Nidelv-navnet, alle båtformer og all teknisk dokumentasjon på båtmodellene.

Etter tøffe tider for Nidelv i Norge høsten 2010, ble Nidelv International startet og hele produksjonen flyttet til Kina. De støpte den første båten i Kina 7. april 2011, en Nidelv 590.

I 1013 produserte verftet:

9 stk Nidelv 590,

7 stk Nidelv 725,

10 stk Nidelv 780,

1 stk Nidelv 39F.

Tilsammen 27 båter

Går du med en drøm om å bli ”reder” i Kina, kan du lese mer om produksjonen og regnskapet i prospekt med tegningsavtale her