2014-11-24-1f54593168e6c9a991717c5b8016aac5a8f935f7 Større ulykkesrisiko for ensomme båtførere og havnene bør sikres bedre...

Flest faller fra bryggen!

Er du alene i havnen eller på sjøen øker sjansene for dødsulykker, noe både bryggeeiere og båtfolk må ta mer på alvor, sier Åge Wee i Wee Marine.

En fersk undersøkelse viser at så mange som 26 prosent av norske båtbrukere ofte eller alltid er alene i båten. Blant disse er menn over 64 år hyppigst alene på båttur.

Den landsdekkende undersøkelsen, som er gjennomført av InFact på vegne av bryggeleverandøren Wee Marine AS, viser at hver fjerde båtbruker ofte eller alltid er alene på båttur. Drøye 33 prosent av personer over 64 år oppgir at de oftest er alene på sjøen, noe som er den høyeste andelen blant andersgruppene. Unge mellom 18 og 29 år følger deretter, her oppgir 32 prosent at de oftest fører båt alene.

Ser man på landsdeler, er klart flest alene på tur i båtene sine i Nord-Norge. I nord oppgir hele 39 prosent av båtbrukerne at de alltid eller oftest er alene i båten.

Eldre mest utsatt
Sjøfartsdirektoratets statistikk for dødsulykker i fritidsbåt for 2013 viser at eldre menn over 60 år står for hele 40 prosent av dødsfallene. At dette er gruppen som er mest alene i båt gir oss et klart svar på hvor innsatsen bør legges med tanke på å unngå ulykker, sier daglig leder i Wee Marine, Åge Wee.

– Er du alene i båt er du spesielt utsatt når du håndterer båten ved brygga, eller beveger deg alene i havna. Eldre menn er i gruppen som oftest er på tur alene, og har samtidig dårligst forutsetning til å klare seg om de faller i sjøen og skader seg. Man kan ikke tvinge folk til å reise på sjøen med følge, men det er verdt å merke seg risikoen, spesielt i mørke høst- og vintermåneder, sier Wee.

Faller fra bryggen
Norsk Folkehjelp sin drukningsstatistikk for 2014, som oppgir tall til og med september, viser at 91 personer er registrert druknet i år. Av disse har 17 falt fra fritidsbåt og 41 fra brygge eller land.

– At såpass mange drukningsulykker skjer fra brygger og havner betyr at flere ansvarshavende for bryggeanlegg må tenke sikkerhet fremover. Nødstiger, redningsbøyer og bedre belysning kan være livreddende når en person faller i sjøen uten andre i nærheten, sier Wee, og oppfordrer også til mer fornuftig vestbruk.

–  Dersom båteiere alltid har på seg vest når de er alene – uansett om de skal på sjøen eller  ”bare” sjekke båten ved brygga – vil dette trolig redusere dødsulykkene vesentlig. Et sikkerhetstiltak er å ta med seg mobil i vanntett forpakning dersom man faller i sjøen og trenger umiddelbar hjelp, avslutter daglig leder i Wee Marine, Åge Wee.