2014-11-28-4e5c8382c2ec3421b0561410fe24a2441ddbf9b4 Foto: Mali Hole Skogen, Regjeringen styrker innsatsen mot marin forsøpling.

Økt tiltak mot Marin forsøpling

Mandag 24. november ble Hold Norge Rent stiftet som en uavhengig forening. Hold Norge Rent skal aktivt forebygge forsøpling og rydde søppel langs kysten.

På 100 meter kystlinje langs Atlanterhavet er det i snitt 712 avfallsartikler. Uten tiltak samler søppelet seg opp på strendene.

Det går seks millioner tonn søppel og skrot i havet hvert år. Gjenstander av plast, gummi og andre lite nedbrytbare materialer brytes ned til mikropartikler og gjør skade på hele kretsløpet. Det er gjort funn av mikroplast i tarmsystemet hos muslinger og i små krepsdyr, og i magesekken hos fuglearter langs norskekysten. Over 40 prosent av alle hval-, delfin- og nisearter, samtlige havskilpaddearter, og 36 prosent av alle sjøfuglarter rapporteres å ha fått i seg søppel fra havet. Undersøkelser viser at 90 prosent av havhester som er skylt i land rundt Nordsjøen har plastpartikler i magesekken.

Marin forsøpling påfører i tillegg fiskeribransjen store kostnader i form av ødelagt utstyr. Søppel i strandsonen skader turistnæringen.

All opprydding i Norge er i dag basert på frivillighet, Hold Norge rent-kampanjen mobiliserer i år 12000 frivillige til rydding i strandsonen. Antallet har økt fra 2000 i 2011, da kampanjen startet.  Antall kilo med ryddet avfall har økt fra 19 000 til 133 000 kilo i samme tidsrom. Det frivillige engasjementet er stort, men mye arbeid gjenstår. sies det i dagens pressemelding.

Les mer hos Hold Norge Rent