2014-12-09-9657402260a6c988c8655e633835f19300efc402 Bakgrunnsbilde Tranøy fyrstasjon. (Illustrasjonsfoto: Frank Vold) og Forsidefoto: Skomvær Fyr (fyr nr. 771800) i Nordland i Røst kommune.

Norsk Fyrliste – viktig informasjon til sjøfarende!

Et godt julegavetips til "sjømannen" i familien, eller til deg selv er den oppdaterte versjonen av Norsk Fyrliste, som utgis i trykt form annet hvert år.

Norsk fyrliste 2014 er utgitt av Kystverket og er i salg hos Fagbokforlaget og hos bokhandlere. Den beskriver maritime navigasjonsmerker som gir lyssignaler på land og i sjøen, samt informasjon om andre hjelpemidler for navigasjon.

Fyrlisten er ment å være et supplement til kart og andre hjelpemiddel som en navigatør benytter seg av i forbindelse med seilasen.

Den kan kjøpes/bestilles hos alle bokhandlere, eller direkte fra Fagbokforlaget på tlf.: 55 38 88 38, fax: 55 38 88 39, eller e-post ordre@fagbokforlaget.no.

Nettlink: www.fagbokforlaget.no

ISBN-nummer for Norsk Fyrliste 2014 er 978-82-450-1595-9
 

Det er også mulig å laste ned en forenklet, og kontinuerlig oppdatert versjon på kystverket.no.