2014-12-17-60223c2e0f440a8de74cfbe74a9d73ceea73b947 Bilde Sjøfartsdirektoratet: Sjøfartsdirektør Olav Akselsen med de ansatte under åpningen, som ble markert med taler, lunsj og kake.

Skipsregistrene i nye lokaler!

Fra mandag 15. desember ble Sjøfartsdirektoratet avdeling for skipsregistrene og Regionskontor Bergen, samlokalisert i nye lokaler i Nygårdsgaten.

Sjøfartsdirektøren Olav Akselsen var på besøk i går og tok den formelle innvielsen av direktoratets nye lokaler i Bergen.

Ganske nøyaktig tre år etter at Skipsregistrene NIS/NOR ble slått sammen med Sjøfartsdirektoratet, var det et naturlig skritt videre å samlokalisere direktoratets regionskontor Bergen og Skipsregistrene, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Han og direktoratets ledergruppe kom samlet til Bergen for å åpne de nye lokalene.

Avdelingsdirektør ved Skipsregistrene, Anita Malmedal og seksjonssjef ved regionskontor Bergen, Odd Bertin Eide, er begge veldig fornøyd med sin nye hverdag. De to har jobbet tett sammen de siste månedene, for å sikre en smidig og god prosess. Begge to er helt sikre på at de ansatte vil oppleve endringen som positiv.

Malmedal uttalte i BT, tirsdag den 16. desember, at de ønsker å gjøre Sjøfartsdirektoratet til verdens mest foretrukne maritime administrasjon.

Direktoratets nye, mer slagkraftige fellesskap ser nå frem til å ta imot sine kunder i trivelige lokaler i Nygårdsgaten 114, 5008 Bergen.

Kilde: Sjøfartsdirektoratet