2014-12-23-f3e8d37acab479398dde1ef11b8acd0a7758d11f De unge bruker stort sett alltid vest i båt

Forslag om påbud av vest for personer under 16 år!

Det er en kjensgjerning at forslaget, slik det foreligger nå, treffer de som allerede er best på å bruke flytemidler ombord i båt.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som legger fram proposisjonen om endringer i småbåtloven. Her sier Regjeringen at departementets syn er at alle som befinner seg ombord i båt bruke flyteutstyr, mens et påbud om å ha på seg flyteutstyr kun bør rette seg mot barn og ungdom. I begrunnelsen til departementet heter det videre at det ikke kan forventes at denne gruppen ivaretar egen sikkerhet i tilstrekkelig grad eller ser alle konsekvenser av egne eller andres handlinger i like stor grad som voksne.

Gode holdninger på sjøen er viktig, og et slikt påbud vil trolig føre til økt fokus på sikkerhet og bruk av flyteutstyr som en naturlig del av båtturen. Et påbud om flyteutstyr for barn og ungdom er videre med på å bevisstgjøre voksne i forhold til egen bruk, heter det videre i proposisjonen som i dag ble fremmet av regjeringen.

– Det er en kjensgjerning at forslaget, slik det foreligger nå, treffer de som allerede er best på å bruke flytemidler ombord i båt. Vi synes likevel at dette er et skritt i riktig retning, og leser forslaget slik at departementet åpner for å kunne gå videre med et mer generelt påbud om bruk av flytemiddel i åpen båt i fart, sier kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet.

Spørsmålet om fart på sjøen ble også behandlet, men er utsatt til vannscooterregelverket skal behandles i løpet av 2015. Når det gjelder promillegrensen til sjøs, er det opp til Justisdepartementet å eventuelt fremme forslag.