Flunkende ny motorserie for livbåter!

Frydenbø Sabb Motor har lange tradisjoner for levering av livbåtmotorer, og har lenge vært blant verdens ledende motor leverandører innenfor denne nisje. Nå lanseres "Sabb K serie"

Kundeporteføljen inkluderer blant annet internasjonale aktører i Kina, USA og Tyskland for å nevne noen.

«Den nye motorserien er et produkt av et halvannet år langt prosjekt, hvor resultatet er en topp moderne motorserie. Målsetningen har hele tiden vært og lage den beste, og mest robuste motoren på markedet. Dette for å kunne tilby størst mulig sikkerhet til sjøfolk på alle verdens hav.»
 
Med bakgrunn i overnevnte nevnes at motorene som nå lanseres, faktisk går utover kravspesifikasjonene for denne motortype. Som en kuriositet kan avslutningsvis nevnes at man med denne lanseringen, også viderefører en nærmere 90 år gammel tradisjon for motorproduksjon i deres lokaler i Bergen.

Med virkning fra 01.01.2015 vil Frydenbø Sabb Motor AS, bli innfusjonert i FRYDENBØ INDUSTRI AS  – Les mer på deres nettside