2015-01-08-163361d98271408a283f9ca918e0765369c643ea Sikre anlegget før uværet, slik at en ikke risikerer liv og helse når stormen først er der. Foto Marina Solutions, Lurøy

Kraftig uvær i vente!

Det er meldt kraftig uvær på Vestlandet både fredag og lørdag. Marina Solutions ønsker å oppfordre båteiere og de som har flytebrygger og marinaanlegg om å sikre båt og anlegg mot stormen.

Det er meldt kraftig vind over store deler av landet til helgen. – Det er viktig å se over båt, brygge og marinaanlegg i god tid før stormen, sier daglig leder i Marina Solutions, Torgeir Iversen.

De har laget en liste over ting det er lurt å tenke på for å sikre for uvær:

1. Forankring og innfesting til brygger bør sjekkes for svakheter eller skader. Sjekk alle innfestinger/hengsler av utriggere til brygger, og koblinger mellom brygger.

2. Ligg helst med baugen mot været, dersom det er mulig. Båter som ligger i båser skal være oppstrammet med strekkavlastere. Sørg for at båten ikke kan komme i kontakt med brygge eller utrigger, og fendre godt. Sett gjerne opp en ekstra springfortøyning.

3. I rekker der utriggerne ikke er i bruk og båsene er tomme, bør det bindes tau i ytterkant slik at avstanden mellom hver utrigger beholdes.

4. Kontroller at elektriske system er i god stand og tett for vanninntrengning.

5. Sjekk at strøm, selvlensing og lensesystemer på båten fungerer. Sjekke at luker og dører er terset/forsvarlig lukket.

6.  Om mulig, sjekk at forankringene ligger i den retningen den skal og har riktig kraft. På spesielt utsatte steder bør det vurderes å flytte båter til mer skjermede havner/båtplasser dersom det er mulig.

7. Se gjerne til båter og anlegg under uværet dersom det er mulig, men ta ingen unødig risiko. Det er viktigere å ta vare på liv og helse enn å sikre materielle verdier.

Torgeir Iversen trekker frem at det er viktig å gå over anlegg og utstyr jevnlig. Gjennom vinteren er det gjerne flere stormer og mye tøft vær, og regelmessig ettersyn og vedlikehold kan forebygge skader.

– I tillegg anbefaler vi en ekstra sjekk når det er meldt storm, sier Iversen. Han forteller at Marina Solutions har to egne servicebåter og ulike samarbeidspartnere, noe som gjør det mulig å tilby rask assistanse dersom noe skulle oppstå.

Marina Solutions er Norges største leverandør av marinasystemer, og har levert marinaanlegg, flytebrygger og flytemoloer langs hele Norges kyst. Før stormen er det flere ting båt- og bryggeeiere kan gjøre for å sikre brygge og anlegg, om man trenger ytterligere info kan man ta kontakt Marina Solutions