2015-01-14-59a2c4b24f15e9b1ea0511d4175eace961fe5e8c Arkivbilde: Bergaas kjenner bransjen svært godt etter mange år som markedssjef i Askeladden

Leif Bergaas ny sjef i Norboat!

Styremedlem Leif Bergaas er konstituert som daglig leder i Norboat, i et engasjement på deltid, frem til 31.7.15. Tidligere sjef, Erlend Prytz, sluttet som kjent ved årsslutt.

Leif Bergaas har sittet i Norboats styre i mange år, og kjenner Norboat både fra innsiden og utsiden. I tillegg har han svært god kjennskap til båtbransjen etter 25 år som markedssjef hos Askeladden. Avtalen varer i første omgang til 31.7, men kan bli forlenget når Bergaas har fått teste ut hvordan det er å bo i Bergen og tilhøre et firma med hovedkontor i Oslo.

Vi er meget fornøyd med å ha fått på plass en avtale med Leif Bergaas, sier Norboats styreformann Einar Heiberg. Styret og eierne av Norboat ønsker at administrasjonens fremtidige ressurser i større grad enn tidligere rettes mot medlemsorientert arbeid, oppdatering- og utvikling av nye medlemsfordeler og autorisasjonsordningene. En tettere kontakt med medlemmene gjennom besøk og samarbeid om utviklingen av aktiviteter som arrangeres av styringsgruppene regionalt er blant de nye fokusområdene.

- Vi mener Leif Bergaas har de rette forutsetninger for sammen med Norboat teamet å igangsette disse oppgavene. Som en del av Norboat teamet vil han være en verdifull ressurs som gjør Norboat administrasjonen bedre rustet for å jobbe med og mot de prosjektene som ligger foran oss.

Norboat teamet består i dag av Markedsansvarlig Hege R. Ousland og Prosjektleder Erik Brauner.