2015-02-05-99f63d2387e06267470649294d52ca3727a1fb28 Foto: Fosna-Folket/Tor-Helge Hvitsand, Hurtigbåt i røft vær

Utvidet bølgevarsel!

Bølgevarsel er spesielt rettet inn mot passasjertrafikken til sjøs, men er også et godt verktøy for både fritidsbåter og fiskeflåten. Gjelder nå for utsatte områder langs store deler av norskekysten.

Kilde Kystverket:

Bølgevarselet fra BarentsWatch gjør det tryggere å ferdes langs utsatte farleder. Tjenesten er utviklet for Kystverket og BarentsWatch av forskningsstiftelsen Polytec.

Grunnlaget for varslene er havbølgedata fra Meteorologisk institutt og National Weather Service som forbedres ved å bruke bunntopografien i området og vindinformasjon. Varslet oppdateres fire ganger i døgnet.

Nye områder denne gangen inkluderer store områder rundt Rolvsøy, Vestfjorden, Folda og Trondheimsleia. Visning og navigasjon på portalen har også fått en oppgradering.

Sjekk bølgehøydene her.

Bølgevarsel er spesielt rettet inn mot passasjertrafikken til sjøs, men er også et godt verktøy for både fritidsbåter og fiskeflåten. Bakgrunnen for tjenesten er ulykken der hurtigbåten ”MS Sleipner” grunnstøtte ved Ryvarden fyr den 26. november 1999. Båten gikk fra Haugesund og hadde kurs mot Bergen.  I etterkant av ulykken anbefalte regjeringen at det skulle plasseres bølgevarslere på utsatte steder langs kysten med stor hurtigbåttrafikk.

Den videre utviklingen vil foregå i dialog med brukerne og man vil da se på flere lokale forhold som kan taes med i beregningen for å gjøre varslene enda mer nøyaktige.