2015-02-05-df20d9d84924e06b6fedc2eb4eeb01ed6fd90ede Solvang vil i vareta Kjelsrud sine tidligere oppgaver.

Endre Solvang ny generalsekretær i KNBF!

Etter at Reidar Kjelsrud valgte å si opp sin stilling som generalsekretær i KNBF har Forbundsstyret konstituert Endre Solvang som fungerende generalsekretær inntil videre, med virkning fra 1. februar.

Bakgrunn
Solvang har lang fartstid som leder i KNBF og kjenner organisasjonen fra grasrota. Han har vært ass. generalsekretær i 8 år med ansvar for organisasjonsarbeid, økonomi, web, medlemsfordeler og prosjekter. Hans arbeid har vært nært knyttet til den positive medlemsutvikling som har funnet sted de siste årene i KNBF. Solvang er 52 år og utdannet siviløkonom. Han har bygget sin egen Kragerø 26 og har frem til nå hatt flere ulike båter. I dag kjører han en Askeladden 615 Bowrider.

Synlighet

KNBF ønsker større synlighet både på det båtpolitiske plan og i media. En styrket media-dekning kan bety et utvidet samarbeid med en media-partner med fokus på at vi er landsdekkende. Større fokus på medlemsforeninger og medlemmer er viktige målsettinger. Hva er KNBF uten medlemmer og medlemsforeninger? Styret ønsker å styrke merkevaren KNBF og har lagt grunnlaget for dette på flere områder. Blant annet gjennom etablering av organisasjonskomite og helt nyopprettet media-komite. Vi ønsker å bli mer synlige for våre medlemmer. Det er viktig for styret i sterkere grad å bygge på de styrker KNBF har og videreutvikle dem for å bygge morgendagens KNBF til beste for våre medlemmer.

Kontinuitet

KNBF er nå opptatt av å skape ro rundt lederskiftet og tilføre KNBF Sekretariat ny og ønsket kompetanse. Det er spesielt på områdene kommunikasjon og båtpolitisk arbeid det vil være viktig å sikre videre utvikling. Arbeidsutvalget er alt i gang med å kartlegge ulike modeller for å styrke administrasjonen. En ønsker så raskt som mulig å få på plass en ny person i sekretariatet.

Kilde: KNBF