2015-02-16-199cd928cb9c7e4f5f56e5c8553327cb5b10fd30 Åge Wee er meget engasjert for levende sjøliv og vern om en sunn kyst.

Tapte teiner fortsetter å fange skalldyr og fisk!

Tapte teiner, garn og ruser er et massivt problem for hummerbestanden i Norge. Etter flere stikkprøver melder foreningen Hummerhuset nå om urovekkende stort spøkelsesfiske langs kysten.

Når teiner av ulike grunner blir liggende igjen på havbunnen, fortsetter de å ta livet av skalldyr og fisk. Råtnende dyr som blir liggende i teinene lokker i sin tur nye skalldyr til seg, og på den måten fortsetter teinene å fiske uten at noen tømmer dem – såkalt spøkelsesfiske.

Nå har foreningen Hummerhuset, som jobber for å bedre levevilkårene for hummer og andre sjødyr, tatt stikkprøver langs havbunnen både i Rogaland og Hordaland for å kartlegge omfanget av spøkelsesfiske i Norge. Foreningen har dykket i kommunene Sveio, Tysvær, Bokn, Karmøy og Haugesund, og funnene er nedslående.

– På våre dykk fant vi i snitt spøkelsesteiner for hver 60-80 meter, liggende på en dybde mellom seks og 30 meter. Vi snakker om flere hundre teiner, garn eller ruser bare på noen få dykk, og da kan vi bare forestille oss hvor stort problem dette er på landsbasis, sier styreleder i foreningen Hummerhuset, Åge Wee.
Wee mener spøkelsesteinene tar livet av tusenvis av hummer i året, og at det nå må tas grep for å stoppe miljøskadene.

– Teiner med for lav vekt blir tatt av strømmen, og dårlige tau og blåser gjør at mange blir borte. Noen blir tatt av båtpropeller, mens andre aldri blir hentet av eierne. Løsningen på problemet er først og fremst bruk av solid utstyr, og at dette brukes riktig, sier lederen i foreningen Hummerhuset, som daglig jobber med å få satt ut hummerhus med hensikt å bedre levevilkårene for hummeren.

– Myndighetene må på banen
En ting er å stoppe tapet av teiner – en annen er å begrense skaden som alt har skjedd. Nå mener Åge Wee at myndighetene må på banen for å få fjernet spøkelsesteinene.

– Den beste løsningen mener vi er at myndighetene engasjerer Norges Dykkeforbund og alle medlemsklubbene, og finner en insentivordning for fritidsdykkere som henter opp tapte teiner. En annen løsning er å stramme inn regelverket rundt teinefiske. Slik kan vi over tid bli kvitt problemet, og verne både hummer og annet sjøliv, avslutter styreleder i foreningen Hummerhuset, Åge Wee.