2015-02-19-56f04c32939d3a6b0e2019f43dad5c1e84ab7e39 Fotokredit Kystverket, her fra Horten sjøtrafikksentral. Kystverket fornyer nettverket AIS Norge som strekker seg fra svenskegrensen til Kirkenes.

Fornyer AIS-nettverket langs Norske kysten!

Nærmere 50 AIS-basestasjoner skal byttes ut innen 2016 og det skal etableres nye AIS-basestasjoner i Sognefjorden, Geirangerfjorden og deler av Svalbard, som i dag ikke er dekket av landbasert AIS.

Arbeidet starter opp allerede denne uka, med utskifting av basestasjonene ved Hurum i Oslofjorden, Kjøkøy i Østfold og Hisøy i Aust-Agder. Alle basestasjonene i AIS Norge skal fornyes innen utgangen av 2016. − AIS-nettverket har revolusjonert vår kunnskap om skipstrafikken langs kysten, sier sjøsikkerhetsdirektør i Kystverket, Arve Dimmen.

Et verktøy for økt sjøsikkerhet
AIS er et automatisk identifikasjonssystem som er innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å øke sikkerheten for skip og miljø, og forbedre trafikkovervåking og sjøtrafikktjenester.

Kystverket etablerte i 2005 AIS Norge, som i dag består nærmere 50 basestasjoner som fanger informasjon om alle skip over 300 bruttotonn, deriblant fartøyets posisjon, kurs, fart og identitet.

Ny og bedre teknologi
Kystverket inngikk 16. februar kontrakt med Kongsberg Seatex, som skal levere den nye generasjonen av AIS basestasjoner. Disse er basert på satellitt teknologi som gir bedre og mer robust dekning av skipsfarten.

− Vi regner med å få en 20 prosent forbedring i dekningen til AIS Norge. Vi har gjennomført tester som viser at de nye basestasjonene også fanger opp svake AIS-signaler fra skipstrafikken og mindre fritidsfartøy som har AIS sendere om bord, sier senioringeniør i Kystverket, Harald Åsheim.

Fornyingen vil også forbedre dekningsområdet for AIS i Nordsjøen, hvor det i dag er det er et gap mellom AIS-basestasjoner som er plassert langs kysten og de som er plassert på offshoreinstallasjoner.
− Med bedre basestasjoner vil disse gapene bli lukket og vi vil kunne følge skip hele veien fra kai til plattform og tilbake, opplyser Åsheim.

Kilde: Kystverket