2015-02-23-97ba27411a96ea8474d3124765ee237acd6f0622 Illustrasjonsbilde Båtsans...

Registrer småbåthavnen!

Kystkommuner er forpliktet til å lage en oversikt over alle havner, offentlige og private. Når småbåthavnen er registrert mottas et forslag til avfallsplan.

I samsvar med Forurensningsforskriften kapittel 20 skal kommunen også lage avfallsplan for alle sine småbåthavner. Bergen kommune skal sammen med Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) Region Vest registrere havner, samt utrbeide og formidle avfallsplaner innen kommunegrensen.

Send info
De ber havneansvarlige for alle småbåthavner med minst 10 båtplasser om å sende melding med navn, adresse og telefon til KNBF Region Vest ved magnus.vabo@gmail.com. Spørsmål kan også rettes til Bergen kommune ved miljøsjef Håvard Bjordal.

Motta avfallsplan
Kommunen er ansvarlig for å lage en standardisert avfallsplan som tilbys ansvarlige for alle småbåthavner. Avfallsplanen er bygget på Miljødirektoratets veileder MI47/2014. Mer info på www.miljodirektoratet.no

Den enkelte havneansvarlige står fritt til å slutte seg til den avfallsplan som tilbys, men alle småbåthavner er pliktig til å ha et tilfredsstillende avfallssystem. Fylkesmannen vil føre tilsyn  med at forurensningsforskriften følges opp av havneansvarlige.

Det bes om at alle småbåthavner og båteiere bidrar aktivt til at vi får en fin og søppelfri kystnatur.