2015-02-25-5f75024437ce3243906feeda47136321d50e7cf2 BOF ønsker endringer i fartsbegrensningene

Nye fartsbegrensninger i Bergen Havn!

Bergen og Omland Havnevesen (BOH) har i løpet av høsten 2014 foretatt en revisjon av gjeldende forskrifter som regulerer fartsbegrensninger i farvannet i Bergen kommune.

Flere av forskriftene som regulerer dagens fartsbegrensninger er over 30 år gamle. Vi ser at flere av forskriftene er for vagt og tvetydig formulert, noe som kan føre til at det oppstår uklarheter i forståelsen av bestemmelsene i forskriftene. Videre har vi hatt et ønske om å samle de fleste forskrifter i én og samme forskrift, informerer BOH.

Det har skjedd endringer i antall sjøfarende og bebyggelse i farvannet i Bergen kommune. Vi har derfor sett et behov for å revidere gjeldende forskrifter, som et ledd i å gjøre forskriftene mer presise. På den måten vil forskriftene oppdateres til dagens standard og være bedre tilpasset trafikken i havnen.

Forslaget er sendt på høring med høringsfrist mandag 2. mars. Spørsmål eller kommentarer kan sendes til: Bergen og Omland Havnevesen, Postboks 6040, 5892 Bergen, eller e-post bergen.havn@bergen.kommune.no.

Lenke til alle kart og relevante dokumenter kan man lese på BOH, sine sider.

Bergen sentrale havn
I Bergen sentrale havn – Vågen og Puddefjorden  –  finnes det i dag ingen forskrifter som regulerer farten til fem knop. BOH ser det som svært viktig å ha en fem knops fartsgrense for å sikre hensynet til sikkerhet og fremkommelighet i farvannet.

Kilde BOH