2015-03-02-bf02574b21e5cad530b5df172e1a4ceca269b8c7 (f.v. Tor-Anders Puck og Eirik Skare) Båtførerprøven Nettkurs er forfattet av Tor-Anders Puck og Eirik Skare,

”Båtførerprøven Nettkurs” i ny versjon!

Kursleverandøren Båtførerprøven.com har nå oppdatert sitt nettkurs i båtførerprøven i henhold til nytt pensum fra Sjøfartsdirektoratet, som trådde i kraft 1. mars 2015. Samtidig er kurset oppgradert fra tidligere, med blant annet over 20 nye videoer.

- Vi ønsker å berømme Sjøfartsdirektoratet for å ha tatt tak i et gammelt pensum og fornyet det i takt med samfunnsutviklingen, sier Eirik Skare, Daglig Leder i Båtførerprøven.com AS. Det er flere større endringer i pensum, blant annet at moderne navigasjonsmetoder som GPS, kartplotter og muligheter og begrensinger med apper for mobiltelefoner og nettbrett i større grad vies plass i pensum, mens eldre navigasjonsmetoder tones ned.

- Spesielt viktig er det også at farer forbundet med høy fart har fått en sentral plass i det nye pensumet. I dag er det stadig flere som har båter som kan gå i høy fart, så dette fokuset er viktig, fortsetter Skare. Det er viktig å understreke at høy fart ikke nødvendigvis kun er 30-40 knop og mer, men kan like gjerne kan være 20 knop under ugunstige forhold og omstendigheter.

Videoen er blant annet laget med bruk av drone for å få god oversikt, se nedenfor:Båtførerprøven Nettkurs er nå oppdatert med de seneste endringene, og har samtidig fått en rekke forbedringer som ekstra fokus rundt holdninger på bruk av vest, å vise hensyn på sjøen og å ivareta sikkerheten. Mer enn 20 nye filmsnutter er produsert til kurset for å belyse de ulike temaene. Samtidig har ”Spesielt viktige emner” fra den nye pensumlisten fått ekstra oppmerksomhet.

Båtførerprøven.com AS leverer både Båtførerprøven og VHF Nettkurs, og har deltatt i en arbeidsgruppe under Sjøfartsdirektoratet som jobbet med nye spørsmål til prøven, og har også gitt innspill til det nye pensumet.

Båtførerprøven Nettkurs er et fullstendig kurskonsept som loser den enkelte deltager gjennom pensum. Med kursprisen på kr 1390,- følger en komplett materiellpakke med rullelinjal, navigasjonspasser og alt nødvendig utstyr. Kurset inneholder en mengde animasjoner, videoer og ikke minst hundrevis av oppgaver, deriblant flere testeksamener. Kurset er delt opp i 11 moduler som tas i eget tempo når og hvor man vil.

Her kan du se det nye pensumet

Båtførerprøven Nettkurs er forfattet av Tor-Anders Puck og Eirik Skare, begge utdannet ved Befalsskolen for Marinen og Sjøkrigsskolen i Bergen. De har begge lang erfaring innen navigasjon, sikkerhet og sjømannskap.