2015-03-12-207df7332cc05a1d4cdc43044b9e904544c46161 Bilde Kystverket: Stad skipstunnel, forprosjektet settes i gang..

God kurs for Skipstunnelen!

Samferdselsdepartementet har nå bedt Kystverket om å utarbeide et forprosjekt om Stad skipstunnel. Dette er en del av arbeidet med et forslag som kan legges fram for Stortinget, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Kilde Kystverket:

− Dette er et spennende prosjekt som vi merker har fanget stor nasjonal og internasjonal interesse. For oss representerer prosjektet en ny måte å jobbe med farledsutvikling. Vi tilpasser oss og tilrettelegger farledene etter skipsfartens behov. Effektene som skipstunnelen eventuelt vil få er i tråd med Kystverkets mål om sikker og effektiv ferdsel til sjøs, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik. 

I januar i år leverte Kystverket sluttrapporten for forundersøkelsen til et forprosjekt for Stad skipstunnel, inkludert risikoanalyser, en gevinstrealiseringsplan og et driftskonsept. På bakgrunn av forundersøkelsene er det nå besluttet å gå videre med det store tunnelalternativet i forprosjektfasen. I budsjettet for 2015 er det bevilget budsjettmidler for å gå videre med prosessen i et forprosjekt.

Når forprosjektet er fullført skal det gjennom ekstern kvalitetssikring fase 2 (KS2). Når kvalitetssikringen foreligger, kan det legges fram en beslutningssak for Stortinget. Prosjektet ligger an til tidligst å kunne starte opp i neste stortingsperiode.

Stortinget har i siste periode av Nasjonal transportplan 2014-2023 satt av 1 milliard kroner, øremerket Stad skipstunnel.

Stad skipstunnel vil være verdens første fullskala skipstunnel av denne dimensjonen.

Her kan man lese pressemelding fra Samferdselsdepartementet