2015-03-18-442702b8b60e0f6e8693344daf55909c036f87c7 Konfransier Geir Bie, Veslemøy Rue Barkenes og representanter for "Seiling for alle" mottok sjekken.. Bilde fra Norges Seilforbund

Gjensidigestiftelsen gir seilsporten 4 mill. kroner!

En fantastisk gave til rekruttering innen seilsport ble utdelt under åpningen av Sjøen For Alle. Prosjektet «Seiling for alle» mottok en sjekk på fire millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen.

– Vi ønsker å bidra til å gjøre seiling og båtliv mer tilgjengelig for alle og inngangsbilletten for en tilnærming til båtlivet lavere. Tradisjonelt har man selv måttet eie en båt for å starte med seiling, men ved at seilforeningene rundt om i landet kan stille båter til disposisjon for barn og ungdom, er dette noe de aller fleste kan delta i. Ved å støtte et slik prosjekt som «seiling for alle» kan nettopp alle få mulighet til å bli trygge på sjøen. Vi støtter prosjekter som er forebyggende og aktivitetsskapende for barn og unge, og derfor er dette prosjektet midt i blinken, sier Veslemøy Rue Barkenes, som er ansvarlig for landsdekkende prosjekter i Gjensidigestiftelsen.

Gjensidigestiftelsen har i en årrekke støttet svømmeopplæringen i Norge, og den ser bevilgningen til prosjektet «Seiling for alle» som en forlengelse av dette. Gjennom «Seiling for alle»-prosjektets seilskoler og sommerleirer får barn og ungdom prøve seg på ulike aktiviteter knyttet til sjøen. Sommerleirene inneholder en rekke ulike vannaktiviteter som seiling, roing, padling, bading og svømming, fiske og turer på sjøen, og deltagerne får også en enkel innføring i sjømannskap og holdninger til det maritime miljøet.

Mottaker av sjekken på fire millioner kroner er Norges Seilforbund, som får i oppgave å forvalte pengene til de andre seilforeningene rundt i landet.

De forteller at de er svært takknemlige, og at gaven fra Gjensidigestiftelsen vil blant annet resultere i at de nå kan dele ut 112 Optimistjoller, 80 seilbrett og 30 eksemplarer av tomannsjollen RS Feva til seilforeninger over hele

Se også hjemmesiden til Gjensidigestiftelsen for å få vite mer www.gjensidigestiftelsen.no