2015-03-23-d52ed55177c7818ebe2d8fa83a84efd881480a47 Konstituert Daglig leder for NORBOAT Leif Bergaas godt fornøyd med årets "Sjøen for Alle"

Nye Norboat sjefen oppsummerer!

"Sjøen for alle" 2015 er historie og arrangøren er godt fornøyd med en fin økning i besøkstallene. Leif Bergaas mener båtmessen igjen er en god salgs og markedsplass.

Som ny sjef for båtbransjeforbundet Norboat, med 340 medlemmer, kan Leif Bergaas se tilbake på en hektisk og god messe. Norboat har outsourcet store deler av "Sjøen for alle" til Norges Varemesse. Samarbeidet har fungert meget godt og Bergaas sier de ikke kunne klart dette uten teamet som var satt på "Sjøen for Alle".

Nesten 26 000 besøkende var innom i dagene messen varte, og publikum likte de nye aktivitetene man kunne delta på. Suksess var også de mange foredragene, som trakk atskillige med folk til scenene. Bergaas, forteller at de fleste hadde fremgang på salg og generelt sett er det en større optimisme enn på mange år. De som kanskje kom best ut på årets messe er de store motoraktørene, hvor salget var formidabelt.

Når det gjelder videre arbeid som Konstituert Daglig leder for NORBOAT, er hovedmålsetning å skape best mulige rammebetingelser for båtbransje og båtliv.  Det skal bety en forskjell å være Norboat autorisert, et kvalitetsstempel. Det skal komme både kunder og medlemmer tilgode. Videre ønsker vi å skolere med å tilby ulike kurs og foredrag. Vi har felles skjema, som kjøpekontrakter, ansettelses kontrakter med mer. Advokat Einar Heidberg svarer også gratis pr. tlf i henhold til eventuelle konflikter som kan dukke opp. Vi ønsker at gode synergier skal komme utav medlemskapet også for kunder som handler med våre medlemmer.

Videre ønsker vi å spre Båtglede. Dette er lokale engasjement som pr i dag består av de tre regionenene Vest, Sør og Øst. Vi arbeider også med å få opprettet et i Nord. Her er Norboat sentralt med å støtte lokallagene til aktiviteter de ønsker å gjennomføre. Det er også opprettet en egen Båtgledeavis til hvert av lokallagene, som kommer ut engang i året. Den har som hensikt å omtale det lokale båtlivet.

Et annet arbeid Norboat også ønsker å sette mer lys på er statistikker vedrørende norsk båtliv. Her har man et stort arbeid foran seg til å bli bedre, samt få belyst Norsk Båtliv gjennom tiden. Bergaas vet at dette tar tid og det er krevende å finne alle dataene, men nå har han frem til nyttår før han må bestemme seg om han ønsker å fortsette. Så langt trives han svært godt i en hektisk pendlertilværelse i en spennende bransje og organisasjon. 

Fakta:
Norboat er som kjent en norsk bransjeorganisasjon som representerer den norske fritidsbåtbransjen. Organisasjonen ble stiftet i 2002, men har røtter helt tilbake til mai 1945 da Norske Båtbyggeries Landsforening (NBL) ble stiftet. NORBOAT eies av interesseorganisasjonene Norske Båtbyggeriers Landsforening (NBL), Norges Båtbransjeforbund (NBF) og Motorimportørenes landsforening (MIF).