2015-03-26-f480088308f39da6869f4feebfe40f1e333132a1 Landgangstyring, kan ettermoteres. Foto Marina Solutions

Stormsikring for landganger!

Marina Solutions AS lanserer stormsikring for landganger, som hindrer landganger å falle i sjøen.

Det er et kjent problem at selv med gode styreskinner for landgangshjulene, kan ekstremvær i kombinasjon med høyvann føre til at landgangen kan spore av. Landgangen forskyver seg og i verste fall skades eller faller i sjøen i uvær.

Marina Solutions tilbyr nå et nytt produkt som kan ettermonteres på alle landganger på betongbrygger. Sikringen består av kraftige søyler som holder styring på landgangen, og sørger for at den holdes på plass også i uvær.

Ising kan også  føre til at is bygger seg opp på styreskinnene. Resultat kan bli at hjulene sporer av styreskinnene.

Et marinaanlegg skal ikke bare være en trygg havn for båter, men tilby høy sikkerhet for brukerne. Som eneste leverandør tilbyr Marina Solutions i dag utelukkende gangbare fortøyningsbommer, noe som gjør det langt tryggere å bevege seg rundt på havneanlegg.