Forslag om høyere promillegrense!

Etter mye frustrasjon vedrørende vestpåbud, legges det nå frem et nytt forslag om høyere promillegrens til 1,5 % om du bruker redningsvest i fritidsbåt uansett størrelse og fasong. Om du ikke tar vesten på skal promillegrensen være null.

Det har stormet rundt det nye vestpåbudet som ble vedtatt forrige uke, og nå legges et nytt forslag frem, som berører promillegrensen.

Nærings- og fiskeridepartementet lå frem forslag til en endring i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter om å innføre et påbud om bruk av egnet flyteutstyr ombord i fritidsfartøy opp til åtte meter. I tillegg ønsker de å øke promillegrensen, slik at voksne menn på førtipluss også vil begynne å bruke vest. Ofte er det nettopp den gruppen som har høy promille som også ikke bruker vest. Med å innføre promillegrense på null, uten vest, mener regjeringen at den denne målgruppen treffes og flere liv kan reddes.

Lovforslaget er en oppfølging av Stortingets vedtak i juni 2014 der regjeringen ble bedt om å fremme en sak i løpet av inneværende år om bedret sikkerhet til sjøs, herunder en vurdering av påbud om bruk av flyteutstyr og hvordan dette kan gjennomføres.

Etter departementets syn bør alle som er ombord i båt bruke flyteutstyr, mens påbudet som ble vedtatt gjelder fritidsbåter opp til åtte meter. Etter mye oppmerksomhet i media, om at i en saktegående snekke må man bruke vest, mens en båt på 8 meter som kan gå i 60 knop er det fritt frem. Det har fått departementet til å foreslå noen justeringer som de håper kan nå bredere.

Dermed blir det fremmet forslag om hevet promillegrensen.

Er du enig eller uenig si din mening på våre facebooksider her