2015-04-16-12a7b1d895bf94c99ba1f258866b6b4a7512d90e Roll-Royce Marine og Eggs Design mottok Merket for god design for Icon DP. Foto: Roll-Royce Marine

Merket for god design 2015

Kongsberg Seatex har utviklet et nytt posisjoneringssystem som forhindrer ulykker til havs. Rolls-Royce Marine har laget en applikasjon som holder fartøyet stabilt. Nå hedres de med Merket for god design.

I går 15. April, mottok Kongsberg Seatex og Rolls-Royce Marine den ettertraktede designutmerkelsen på Norsk design- og arkitektursenter (DOGA). Utdelingen skjedde på Designdagen, landets viktigste møteplass for designbransjen, næringsliv og offentlig sektor.

Tidligere års vinnere har vært innen fritidsbåt, og årets vinnere er også innen maritim sektor og vi ser at stadig større bruk av designkompetanse har blitt en nødvendighet for å lykkes.

Rolls-Royce Marine: Design i førersetet
Marginene er små og konsekvensene store når skip skal holdes i posisjon. Det siste en kaptein som allerede kjemper mot vind og bølger trenger er et uoversiktlig system på broen. Rolls-Royce Marine bestemte seg for å skape et helhetlig arbeidsmiljø på broen ved hjelp av en designdrevet innovasjonsprosess.

– Designdrevet utvikling er noe vi bruker aktivt på mange områder for å skille oss fra konkurrentene. Denne designstrategien har hjulpet oss med å innta førersetet i markedet med våre over 200 ulike maritime produkter, forteller prosjektleder Frøy Birte Bjørneseth i Rolls-Royce Marine.

Ville skape helhetlig skipsbro
Gjennom flere år har Rolls-Royce Marine utviklet applikasjoner til bruk på skipsbroen, som gjerne skal kunne kobles til ulike systemer fra samarbeidspartnere. Etter hvert satt selskapet med et stort antall ulike løsninger for styring. Selskapet samlet seg derfor bak en visjon: et ønske om å skape og selge én helhetlig Rolls-Royce-bro, «Rolls-Royce Unified Bridge». En felles designplattform måtte utvikles.

Produktet Icon DP – en applikasjon som brukes for å holde skip på samme posisjon – ble valgt ut som best egnet til å basere en designdrevet innovasjonsprosess rundt. Arbeidet med Icon DP skulle legge grunnlaget for et felles designrammeverk for alle applikasjonene på den helhetlige broen.

Eggs Design ble hentet inn for å lage et grafisk rammeverk som kunne skaleres for å passe til de ulike applikasjonene og ta hensyn til informasjonsmengden og behovet for informasjon til enhver tid. De startet en brukerstyrt designprosess der de observerte arbeidsrutiner om bord og brukertestet ulike konsepter.
Resultatet er en redesignet applikasjon med en rekke nyskapende grep.

(utdrag fra Pressenytt)
 

Merket for god design:

* En utmerkelse som deles ut hvert år av Norsk design- og arkitektursenter

* Anerkjenner vellykket bruk av design i innovasjonsprosjekter

* Bedrifter og designbyrå hedres for produkter eller løsninger som de har utviklet i fellesskap

* I år var det 128 søkere

* 15. april mottar 43 av disse Merket for god design

* Av disse er fire nominert til Hedersprisen for god design

* Mer informasjon om Merket for god design: http://www.doga.no/merket