2015-04-16-e14366a26073619bb77ef89583676cbe82737245 Foto Sjøfartsdirektoratet: Senioringeniør Tor-Helge Bottolfsen i Sjøfartsdirektoratet sjekker at all dokumentasjon er korrekt på en av båtene Jon Runar Harrison i Hobby Boat AS solgte under Dra til sjøs i Bergen

Sjekket dokumentasjon på fritidsbåter!

Det har lenge vært fokus på korrekt CE-merking og dokumentasjon av fritidsbåter. Sjøfartsdirektoratet konkluderer med at det fortsatt er forbedringspotensiale etter kontrollen de hadde under båtmessen "Dra til sjøs", i Bergen.

Direktoratet sjekket den lovpålagte dokumentasjonen som båtimportører, produsenter og forhandlere må kunne fremvise på modellene de produserer eller selger i henhold til regelverket. 27 tilfeldig utvalgte fartøy ble kontrollert under båtmessen "Dra til sjøs" i Bergen sist helg, mot 18 fartøyer kontrollert i 2014.

- Gjennomgående bedre resultater enn den samme kontrollen vi foretok i fjor, men bransjen har fortsatt et forbedringspotensiale, konkluderer senioringeniør Tor-Helge Bottolfsen ved Sjøfartsdirektoratets regionskontor i Bergen. Han forteller at alle utstillere var blitt orientert om muligheten for kontroll på forhånd.

- Rundt en tredjedel av fartøyene manglet dokumentasjon og brukerhåndbok, og en del manglet også dokumentasjonen oversatt til norsk. Disse fikk pålegg om å bringe papirene i orden, sier Bottolfsen.

Kilde: Sjøfartsdirektoratet