2015-04-20-86edbafdbc7ab32ca379d4ce415d98e6846c98cf Foto If Forsikring: Viktig å være synlig når du padler, og ha fokus på vikeplikt, mener Joakim Sørbø (f.v.), Kalle Eide og Sverre Torjussen i Stavanger Kajakklubb

Kajakkpadlere skjerper sikkerheten!

Ved sammenstøt mellom båt og kajakk er kajakkpadlerne den svake part. Med flere båter, høyere fart, flere uerfarne båtførere og vannscootere er risikoen for sammenstøt stor. Nå «drilles kajakkpadlerne i Stavanger i «full vikeplikt» for alle båter.

- Vi er opptatt av at kajakkpadlerne skal lære seg regelverket til sjøs. Når det gjelder vikeplikt går vi lengre i vår opplæring enn det det Sjøveisreglene fastslår. Vi «driller» våre medlemmer i å utvise vikeplikt for alle båter på sjøen. Vi vil uansett være den svake part i et sammenstøt, og derfor er det viktig både å overholde vikeplikt og være synlige, sier Kalle Eide, daglig leder i Stavanger Kajakklubb.

Eide mener at alle kajakkpadlere selv har et stort ansvar for å vise hensyn til andre båter. Han er kjent med at det er ulike oppfatninger blant kajakkfolket omkring vikeplikt, og at dette gir høyt konfliktnivå på sjøen andre steder i landet.

- Stavanger er en kystby, og det er viktig å bruke muligheten det gir til rekreasjon på sjøen. Det blir stadig mer populært med padling, og stadig flere kajakker å se i skjærgården. Dette stiller ekstra krav til aktsomhet hos både motorbåtførere og kajakkpadlere. Det er viktig at kajakklubbene fokuserer på full vikeplikt, og samhandling med andre farkoster i sin opplæring. Det oppfordrer vi også andre kajakklubber til å gjøre, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i If Skadeforsikring.

De over 1500 medlemmene i Stavanger kajakklubb padler på sjøen, i elver, på vann og i basseng i Rogaland. Klubben kan nå glede seg over nytt sikkerhetsutstyr til klubben. De får 25.000 kr fra If Trygghetsfond til innkjøp av knallgule padlevester. Padlevestene skal brukes i de 100 kajakkene som klubben låner ut gratis.

Trygghetsfondet til If deler hver måned ut kr 50.000 til skadeforebyggende eller skadereduserende tiltak i nærmiljøet. Fra fondet ble etablert i 2005 og frem til og med 2014, har det kommet inn 3.950 søknader om midler. If har delt ut nærmere 6 millioner kroner og støttet 537 lokale tiltak.

Kilde: If Forsikring