2015-04-27-05ee3e61f76a8ab70421ef9d2d315e5a8a12df27 Båtbrann sommeren 2014. Foto: Tryg Forsikring.

Rekordmange båtbranner i 2014

I fjor brant det rekordmange fritidsbåter i Norge: 343 båter ble flammenes rov i 2014. - Bruk vårpussen på brannforebyggende arbeid ombord, oppfordrer Ole Irgens i Tryg.

- I Tryg ser vi at lekkasjer av drivstoff og gass, og feil på det elektriske anlegget er de viktigste brannårsakene i fritidsbåter. Derfor er det viktig å gå over motor og gassanlegg og å sjekke det elektriske anlegget ombord før sesongen starter, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens. Han oppfordrer båteiere til å la fagfolk gå over båten før den blir tatt i bruk, særlig om den er noen år gammel. - Installasjoner og reparasjoner bør også foretas av fagfolk, sier Irgens.

Brannslokkere og røykvarslere/gassalarmer må også sjekkes før sesongstart. Det bør være minst ett 6-kilos slokkeapparat tilgjengelig, gjerne flere i større båter. - Branner i båter utvikler seg ofte svært raskt, og da er det viktig å kunne begynne slokking så fort som mulig, understreker Irgens.

De tre siste årene har Tryg og de andre forsikringsselskapene i Norge betalt ut 111 millioner kroner etter båtbranner, viser statistikk fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.

Mange av disse brannene kunne vært unngått dersom flere hadde vært flinkere til vedlikehold, sier Irgens. Han kommer med følgende brannvernregler ombord:

1. Monter røykvarsler og evt. gassalarm i båten.

2. Søl ikke med bensin eller olje.

3. Elektriske anlegg, koke- og varmeapparater må installeres og repareres av fagfolk.

4. Brannfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring.

5. Husk minst ett 6-kilos brannslokkeapparat lett tilgjengelig. Større båter med kabin bør ha brannslokkingsutstyr som kan nås både innen- og utenfra.

6. Luft ut motorrommet før du starter motoren.

7. Oppdager du bensin-, gass- eller oljelekkasje – stopp motoren.

8. Skal du fylle drivstoff eller olje – stopp motoren og slokk all åpen flamme.

9. Ha flytemidler klar til bruk og vær forberedt på å forlate båten ved brann.

10. Steng tilførselen for bensin, gass og olje når turen er avsluttet.


Kilde: Tryg og Norsk Brannvernforening