2015-05-04-22c4991365b8d15d3f62d0656a76bbd09c7045be Foto Frende: Det er ofte enkle tiltak som skal til for å sikre båt og utstyr mot tyveri. Heidi Tofterå Slettemoen er kommunikasjonssjef i Frende.

Forebygg mot båttyveri nå!

Båtsesong er høysesong for tyveri av både båter og båtutstyr. Forsikringsbransjen utbetalte 477 millioner kroner etter skader på fritidsbåt i fjor, og melder om en økning i båttyveri på 17 prosent siste året.

- Vær på vakt om du oppdager ukjente biler i båthavna på kveldstid, det kan være tyver som ser seg rundt. Vi har sett en rekke raid fra omreisende, velutstyrte bander i det siste, sier Edmond Wold Gaulen, som er fagsjef for båt i Frende Forsikring. Han mener tiden er inne for å sjekke om båten er godt nok sikret.
- Det er så surt å få båtsesongen ødelagt av tyveri, sier Gaulen.

Tyveri og havari
Sammen med havariskader står tyveriskader for storparten av forsikringsutbetalingene på rundt 470 millioner kroner årlig. Ifølge Finans Norge ble det i fjor meldt 10.634 skadetilfeller på fritidsbåtforsikring, 1667 av disse er tyveriskader.

- Til tross for at stadig flere sikrer båten godt, registrerte bransjen i fjor en solid økning i antall tyveri fra og av båt, på hele 17 prosent, forteller Gaulen.

Organisert vakthold

Det er ofte enkle tiltak som skal til for å sikre båt og utstyr mot tyveri.
- Forlat i hvert fall ikke båten i et mørkt og avsidesliggende havneområde, og sørg for at motor og kostbart utstyr er godt merket, sier kommunikasjonsjef Heidi Tofterå Slettemoen i Frende.

Ifølge forsikringsselskapet er båten ekstra tyveriutsatt når den står på hengeren, klar for sjøsetting.
- Ofte er det da bare å hekte hengeren på tyvens bil, og kjøre den bort, sier hun.

Forsikringsselskapene gir rabatt, dersom du har båten liggende i en havn med organisert vakthold. Både politiet og forsikringsselskapene anbefaler at du tar bilder av båten. Det vil gjøre det lettere for politiet å etterlyse båten, om den blir stjålet.

Skremmer tyvene
De fleste tyverier fra båt, er av utstyr og løsøre.
 - Små påhengsmotorer bør du ta med hjem, bensintanken også. Større motorer låser du med spesiallås. Ett tips kan også være å fjerne en motordel, som gjør den umulig å starte. Sørg også for at alle luker og dører er låst, og ikke la attraktivt utstyr ligge fremme. I noen båter kan du i dag til og med klikke av rattet, det er god tyverisikring, mener Gaulen.  Han anbefaler også å installere sporingsutstyr.

- Det finnes mye godt og etter hvert rimeligere elektronisk sporingsutstyr til båt, også eiere av mindre båter bør forhøre seg slik sikring. En alarm med skikkelig sirene, vil også kunne skremme tyvene, så båten din får ligge i fred, sier Edmond Wold Gaulen.

Gode råd mot båttyveri

Bruk båthavner som har etablert vakthold
Foreta selv hyppig tilsyn med båten
Ta med deg verdisaker når båten forlates
Kostbart utstyr som ikke kan tas med må oppbevares innelåst i båten
Husk at båten er ekstra tyveriutsatt når den står sjøklar på henger
Sørg for å sikkerhetsmerke skrog, motor og drivverk
Hekkaggregater er tyveriutsatt og bør avmonteres under vinteropplag
Fjern løs bensintank, eller lås denne inn
Fjerning av en viktig motordel eller montering skjult hovedbryter vanskeliggjør båttyveri
Tyverialarm finnes i mange varianter, spør forsikringsselskapet om råd
Ved tyveri, kontakt umiddelbart politi og forsikringsselskap
Sørg for å ta bilder av båten
Kilde: Finans Norge