2015-05-08-81c2f1cf4825cb9fd7e4ca53366836e4cd849dca Foto Bo Eide. Lørdag 9. mai arrangeres Strandryddedagen over hele landet. Bli med å rydd en strand!

Bli med på dugnad i helgen – rydd en strand!

Marin forsøpling er globalt miljøproblem som den norske kysten ikke er fritatt fra. 2015 blir et rekordår for strandrydding i Norge, når 20 000 frivillige samles til felles dugnad for å rydde over 1000 tonn med søppel.

- Strandryddedagen ble arrangert for første gang i Norge i 2011 og har vokst hvert år siden, forteller Mali Hole Skogen, kampanjeleder i Hold Norge Rent. Hun er fornøyd med at det i 2015 vil foregå ryddeaksjoner i alle landets fylker.

Blant de påmeldte finner vi både båtfolk, dykkere, surfere, skoleklasser, idrettslag, bedrifter, politikere, friluftsfolk og forskere. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft rydder sammen med Lillesand padleklubb. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker rydder med Noregs Fiskarlag og Norsk Fiskeriretur (NOFIR). H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit har tyvstartet og strandryddet i Nord-Norge allerede forrige helg.

35 000 tonn søppel
Hvert år dumpes det ca. 35 000 tonn søppel langs norske strender. 90 prosent av dette er plast, flasker, poser, emballasje, kanner og tau. Noen ganger finner vi også farlig avfall som bilbatterier, spraybokser eller sprøyter. Noe stammer fra aktivitet på land, men det er også mye som skylles inn fra havet. Søppelet ødelegger kysten og havbunnen og millioner av sjødyr, fisk og fugler dør årlig ved at de setter seg fast, kutter seg opp eller spiser søppel.

Bli med!
-Det er enkelt å bli med på Strandryddedagen! sier Hole Skogen. Det eneste du trenger er noen å rydde sammen med, hansker og sekker. Ved å rydde din lokale strand bidrar du til å gjøre norske strender rene og miljøvennlige, og du bidrar til å løse et globalt miljøproblem.

Påmelding skjer på nettsidene www.holdnorgerent.no. Her finner du også en oversikt over alle påmeldte ryddeaksjoner, og du kan registrere dine funn fra strandryddingen.

Strandryddedagen er en kampanje i regi av Hold Norge Rent. Hold Norge Rent er en uavhengig organisasjon som jobber for å engasjere frivillige til opprydning av søppel og farlig avfall i norsk natur, og for å forebygge forsøpling. -Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt, avslutter Mali Hole Skogen.