2015-05-11-628fa80a3e46fa857f2558b91a924226af99fd43 Dersom du skal føre fritidsbåter over 15 meter kreves det fritidsskippersertifikat

Ny lærerplan for fritidsskippere!

Hvis du har tenkt å ta fritidsskippersertifikat må du fra 1. mai 2015 forholde deg til en ny lærerplan.

Siden høsten 2013 har en arbeidsgruppe i regi av Sjøfartsdirektoratet gjennomgått de gjeldende lærerplanene for å oppdatere disse.  Resultatet av dette arbeidet kan vi nå se i en ny lærerplan som trådte i kraft fra 1. mai 2015, melder Sjøfartsdirektoratet.no

De største endringene
Den største endringen som er gjort i lærerplanen innebærer at kurssentrene som tilbyr opplæring for Fritidsskippere (D5L) og Fritidsskippere med utvidet fartsområde (D5LA) nå må ha tilgang til eget fartøy under opplæring.  Fartøyet skal benyttes i to nye emner; navigasjonshjelpemidler i praksis og håndtering av fartøy. De nye praktiske emnene skal sørge for at elevene får grunnleggende ferdigheter i praktisk fartøysbehandling og føring av fartøy, og at navigasjonsinstrumenter som GPS, elektroniske kart og radar kan brukes under seilas.

Det er også lagt til to nye emner som omhandler redningstjenesten, søk og redning, varsling og nødkommunikasjon, samt meteorologi, vær, vind og bølger.

Det var tidligere lagt opp til at alle emnene måtte gjennomføres hos samme kursarrangør. I den nye lærerplanen åpnes det nå opp for at kurset kan gjennomføres hos ulike kursarrangører.

Utstedelse av sertifikatene forutsetter fortsatt at kursarrangøren er godkjent av Sjøfartsdirektoratet.
Overgangsordning

I forbindelse med innføringen av de nye læreplanene er det laget en overgangsordning som innebærer en overlappingsperiode fra 1, mai til 31. desember 2015, der begge læreplanene er gjeldende. Dette skal sørge for at kurssentre som har påbegynte kurs etter gammel læreplan får fullført disse. De gamle læreplanene oppheves 1. januar 2016.

For de som har tatt eksamen etter gammel læreplan vil det være mulig å få utstedt fritidsskippersertifikat innen fem år etter at vitnemålet ble utstedt.

Innføringen av de nye læreplanene vil ikke ha innvirkning på de som allerede har fått utstedt fritidsskippersertifikatet.