2015-05-18-7795023a2dcfd9ac980b55ba277df46dce921b3d Den nye regelen sier at du skal ha på deg egnet flyteutstyr om bord i fritidsbåter under åtte meter, når båten er i fart og du oppholder deg utendørs..

Ekstra veiledning knyttet til vestpåbudet!

Etter at Stortinget vedtok et vestpåbud for personer som oppholder seg i fritidsbåt under 8 meter, er det blitt avdekket et behov for noen avklaringer.

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har derfor Sjøfartsdirektoratet laget en veiledning beregnet på båtfolket – der en håper en del av spørsmålene blir avklart-

- Vi har registrert at det har blitt en debatt i media og kommentarfeltene rundt vestpåbudet og enkelte definisjoner og avgrensinger. På den ene siden har denne debatten vært med å sette fokus på en viktig sak, men på den andre siden så har den også avdekket et behov for å komme med noen avklaringer, sier avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Lars Alvestad

En viktig presisering i veiledningen er at det er ingen endring i kravet om at alle fritidsbåter under 24 meter skal ha egnet flyteutstyr til alle om bord. Utover dette vil veiledningen blant annet dekke spørsmål som «hva er ment med båt i fart» og «hva menes med utendørs opphold».

- Vårt mål er at veiledningen skal være lett forståelig samtidig som den ikke går ut over de føringene som er lagt i lov og forskrift. Samtidig oppfordrer vi alltid til at folk bruker sunn fornuft og setter sikkerhet høyt – da er en også sikret en fin og trivelig tur i fritidsbåten, sier Alvestad.

Les veiledning her

Kilde: Sjøfartsdirektoratet