2015-05-27-337608ec22b8e514a8368c19e61c3c1271bd95a1 Kan man promillestraffes for alkoholnytelse i en leke-gummibåt? Bilde fra Toys-R-Us

Promillestraff i lekegummibåt?

I utgangspunktet er alkohol og sjø en dårlig kombinasjon, men er en oppblåsbar gummijolle til 299 kr fra Toys-R-Us, er dette et fartøy? Gjelder dermed da 0,8 promilleregelen? Eller er det en bademadrass som ikke kan regnes som en båt?

Vi har hentet spørsmålet fra Bloggen Båtjuss og Båtliv. Her blogger den kjente Advokat Nils E. Tangedal fra Advokatfirmaet JUDICIUM  DA, om artikler, har innspill om Båtjuss, båtfolkets virkelighet og båtlivets viderverdigheter. I disse dager synes denne var verd en ekstra titt:

---

Hver gang noen snakker om gummibåter i samme setning som de nevner lovens lange arm eller straffansvar, får jeg flash-backs til historien om beredskapstroppen på vei til Utøya i overlastet, synkende gummibåt. Men i dag kom det en ny variant, som endatil har litt humor i seg.

Dette er månedens spørsmål for mai 2015:

I utgangspunktet er alkohol og sjø en dårlig kobminasjon, men:

En oppblåsbar gummijolle til 299 kr fra Toys-R-Us, er dette et fartøy? Gjelder dermed da 0,8 promilleregelen?

Eller er det en bademadrass som ikke kan regnes som en båt?

Jollen er ca 2m og har årer.

Det må innrømmes at for en jurist er dette interessante spørsmål. Relevante er de også. Og, ikke minst, de er stilt i rette logiske rekkefølge slik en jurist helst vil ha dem. Altså, er leke-gummibåten omfattet av loven; gjelder i så fall promillegrensen, eller finnes det eventuelle andre regler som gjør at alkoholnytelse under bruk av leketøyet faller utenfor småbåtlovens nedslagsfelt? Eller omvendt, faller den likevel innenfor?

Svaret ble slik:

Loven definerer småbåt slik: «enhver flytende innretning som er beregnet på og i stand til å bevege seg på vann, og som har en største lengde på inntil 15 meter».

Promillebestemmelsen har en ytterligere begrensning. Den gjelder nemlig kun for «småbåt som har:

    1. motor som fremdriftsmiddel, [eller]

    2. seil som fremdriftsmiddel og en største lengde på 4,5 meter eller mer, eller

    3. brukes til passasjertransport i næring.»

    «Robåter» -- som farkosten din ville falle inn under -- er dermed ikke omfattet.

Men det er en generell bestemmelse som også dekker denne -- der sies det at «ingen som på grunn av sin tilstand må anses uskikket til det, må føre eller forsøke å føre en småbåt. Dette gjelder uansett om tilstanden skyldes påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, sykdom, tretthet eller andre omstendigheter.»
 

Moralen er: I den lille gummijollen uten motor kan du nyte alkohol innen rimelighetens grenser. Grensen går der du på grunn av påvirkningen blir uskikket til å føre den aktuelle farkosten.

På den annen side er det vanskelig å se at man kan ha noe positivt utbytte av å flyte beruset rundt i en badeleke for barn ... og man får håpe at den brukergruppe denne leketøysgjenstanden er beregnet på, ennå har langt igjen før de begynner med alkohol.  :-)

I svaret så jeg bort fra muligheten for at en to-meters leke-gummibåt fra Toys-R-Us eventuelt kunne brukes til persontransport i næring. Et øyeblikks logisk forglemmelse, bare. På tross av denne lille glippen går jeg ut fra at adekvat folkeopplysning likevel har funnet sted.

Her kan du lese mer fra bloggen Båtjuss og Båtliv