2015-06-02-9e7d62af375589ba0ffa11762e97949aec91ff00 Leif Bergaas (til venstre) overrekker Eivind Amble æres diplomet på vegne av Norske Båtbyggeriers Landsforening og takker Eivind Amble for hans mangeårige innsats for Norsk båtbransje.

Eivind Amble - Æresmedlem i Norske Båtbyggeriers Landsforening!

Eivind Amble har konstruert en mengde båttyper fra små joller via seilbåter til større "bo-båter" og arbeidsfartøy. På bakgrunn av de mange uvurderlige bidrag gjennom flere tiår fikk han utnevnelsen.

Norges kanskje mest kjente båtkonstruktør, Eivind Amble, ble utnevnt til æresmedlem i Norske Båtbyggeriers Landsforening 29. mai.

Mange båtmerker kunne vært nevnt men Fjord Boats hvor Eivind Amble var ansvarlig for design og utvikling er et av de beste eksempler på hans rikholdige kunnskap og evne til å lykkes. På slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet var Fjord Boats en av de ledende innen fritidsbåtproduksjon i Europa.

Eivind har også i mange år engasjert seg sterkt i båtpolitiske spørsmål og satt Norge på kartet som en internasjonal seriøs bidragsyter i sikkerhets-, standardiserings- og sertifiseringsspørsmål.
Han har vært norsk representant i ICOMIA – det internasjonale båtbransjeforbundet - og i en årrekke vært leder av Standard Norge sin komité K 146 hvor han har deltatt aktivt i arbeidsgruppene som utarbeider ISO-standardene som understøtter EU-direktivet for fritidsbåter.

Gjennom aktivt arbeid og stort internasjonalt nettverk har han også hatt en viktig rolle i utviklingen av maritimt sikkerhetsutstyr og regelverk for bygging av fritidsfartøyer. Som teknisk konsulent for Norboat – organisasjonen for fritidsbåtbransjen i Norge og medlemmene har hele båt-Norge hatt nytte og glede av hans kunnskap og support.

Eivind Amble er idag teknisk skribent i ulike båtmedier og har levert en rekke nyttige artikler der han har formidler regelverk for konstruksjon av båter til båtfolket både i Norge og Skandinavia på en folkelig måte.
Båtfolket er han en stor takk skyldig for denne innsatsen.

Eivind Amble ble overrakt æres diplomet under et arrangement på Hotell Caledonien i Kristiansand 29. mai, med påfølgende middag og feiring sammen med representanter fra bransjen.