2015-06-09-ce818413e2db9340c711de5eb2e9ad6f6d6cbb2f Ill.Bilde: Gå båtsesongen trygt imøte...

3 ting du må huske!

Det nærmer seg sommerferie og lengre båtturer, da er det viktig å kontrollere: Gassvarsler, CO-varsler og Røykvarsler til båten, slik at du kan gå en trygg båtsesong i møte.

Det fleste er flink til å passe på disse tre viktige ting, men i uken som gikk, så vi igjen at det kunne gått ille..

Da minner vi om Brannvesenets anbefalinger til fritidsbåtfolket. Her er de reelle farer i en båt:

Propan
I fritidsbåter benyttes ofte propan til oppvarming, matlagning og til å drive kjøleskap. Feil på gassapparater og utstyr eller feil bruk kan føre til brann, eksplosjon eller kullosforgiftning.  Propan er en tung gass som ved en lekkasje legger seg langs gulvet. Ved propanlekkasje er en liten gnist fra det elektriske anlegget nok til at det blir eksplosjon og brann. Dersom gassapparater brukes innendørs med dårlig lufting, kan forbrenningen føre til at oksygenet forbrukes slik at personer som oppholder seg i rommet kan bli kullos forgiftet og kvalt.

Fare for kullos
Mange har i tillegg aggregat og dieseldrevet varmeapparat (f.eks Webasto) i båten. Den luktfrie gassen kullos (CO) er vanskelig å oppdage, særlig når man sover. Monter en
CO-varsler hvis du bruker slike innretninger.

Røykvarsler og slokkemiddel
Sørg for å ha fungerende røykvarsler hvis du skal overnatte i båt. Det er ofte mye brennbart materiale og mange kokeapparater, griller og andre antenningskilder på - bokstavelig talt - alle bauger og kanter. Dessuten ligger man så tett i båthavnen at en brann sprer seg lynraskt. Videre kan det være trangt og vanskelig å komme seg ut fra lugarene.

Monter derfor røykvarslere i båten og ha en plan for rask evakuering. Sørg for fungerende og lett tilgjengelig slokkemiddel.

Les hele Trygg i Båtbrosjyren fra Brannvesenet her