2015-06-16-44df987c7664e4c2e6f96b913497892afe0ed63d Stor aktivitet på Vågen om sommeren....

Sikkerhet i fritidsbåt på Vågen i Bergen!

Ved anløp av mange fritidsbåter i indre del av Vågen, er det viktig at sikkerheten er ivaretatt. Alle båtførere må derfor følge vedtatt fortøyningsplan for Bergen havn.

Bergen Havn har opprettet ny fortøyningsplan for indre Vågen i Bergen. Om du er gjest kan du se oversikten her

Fortøyningskart

Ved store ansamlinger av fritidsbåter i indre del av Vågen, har det hendt at det blir fortøyet så tett at båter ikke har mulighet til å slippe ut om en farefull situasjon - som for eksempel brann - skulle oppstå.

For din sikkerhet gjelder følgende regler:

    Førtøyningsplan skal følges
    Det skal alltid være minst en båtbredde i lengderetning mellom hver rekke av båter.
    I aktuelle hoper skal det alltid være åpen "gate" midt i hopen
    Studer fortøyningsplanen og merk deg hvor brannpostene er plassert

Unngå brann

    Ha alltid røykvarsler ombord i båter det overnattes i
    Ha alltid hensiktsmessig slokkeutstyr ombord
    Steng alltid hovedventil på propananlegget etter bruk
    Sørg for at teknisk utstyr til enhver tid er i god stand - tørk opp søl av brannfarlig væske umiddelbart

Om det brenner

    Redde mennesker i fare - varsle brannvesenet: 110
    Prøv å slokke brannen
    Fjerne båter rundt den brennende båten