2015-06-23-89f0a9d8ce0629c60b5a759040e200b1b92ff34b Foto Sjøfartsdirektoratet: Olav Akselsen tar 6 nye år som Sjøfartsdirektør

Sjøfartsdirektør for seks nye år!

I statsråd, fredag 19. juni 2015, ble Olav Akselsen utnemnt som sjøfartsdirektør for seks nye år. Inneverende åremål går ut ved nyttår 2015.

Kilde Sjøfartsdirektoratet:

- Det er selvsagt kjekt å få dette avklart. Jeg har søkt om å få fortsette i stillingen fordi jeg trivest godt i jobben. Sjøfartsdirektoratet gjør en god og viktig jobb, seier Akselsen. Næringsminister Monica Mæland er svært fornøyd med arbeidet Akselsen har gjort så langt.

- Olav Akselsen har som sjøfartsdirektør de siste seks årene gjort en svært god innsats for den maritime næringen, blant annet gjennom modernisering av Sjøfartsdirektoratets IT-tenester, og forenkling av det maritime regelverket. Det er derfor gledeleg at han fortsetter som sjøfartsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, seier  Mæland i en pressemelding fra nærings- og fiskeridepartementet.