2015-06-26-00803abdbd43106dbdb500a37e48f2730e9efff9 Eivindvik i Gulen kommune en av få kommuner på vestlandet som har registrert seg digitalt.

Lokale fartsbegrensninger på digitale kart!

Det er i dag 94 kommuner som har etablert lokale fartsforskrifter i sjø, elv og innsjø. Til nå har kun et fåtall kommuner lagt inn sine fartsforskrifter i kartløsningen. Kystverket håper at flere vil følge etter.

Kystverket har utviklet en digital kartløsning som viser de lokale fartsbegrensningene til sjøs. Kartet er laget for å gjøre de lokale fartsforskriftene i sjø, elv og innsjø mer tilgjengelig og brukervennlig for sjøfarende.

Avgrensingen for de lokale fartsbegrensningene vises som flater i kartet og ved klikk i kartet kan en få mer informasjon om forskriften.

Kartet er tilgjengelig for alle på kart.kystverket.no/fartsforskrift

– Det er i dag 94 kommuner som har fastsatt lokale fartsforskrifter i sjø, elv og innsjø. Til nå har kun et fåtall kommuner lagt inn sine fartsforskrifter i kartløsningen. Kystverket håper at flere nå vil følge etter, sier assisterende kystdirektør Per Jan Osdal.

Kartdata til fri bruk
Når samtlige kommuner som har lokale fartsforskrifter har lagt disse inn i løsningen, vil Kystverket fritt tilgjengeliggjøre disse dataene for nedlasting og på formater som muliggjør videreutvikling for tredjepart.

Hva er lokale fartsbegrensninger?
Lokale forskrifter om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø angir maks fart i det aktuelle farvannet og er fastsatt av kommunen.  Kystverket må godkjenne slike forskrifter. Alle sjøfarende må følge eventuelle lokale fartsbegrensninger til sjøs, ikke bare fritidsbåtførere.

– Kystverket anbefaler at kommunene fastsetter fartsgrenser på enten 3, 5, 8 eller 30 knop, avhengig av type farvann. Fartsgrensene vil derfor variere fra sted til sted, alt etter type farvann, sier Osdal.

Kilde: Kystverket

Uansett er det viktig å ta hensyn og vise godt sjømannskap