2015-06-29-841a780c4b657d48c292c2b89e56e47abcb27e54 – Vis hensyn og avpass farten til sjøs i sommer. Husk at du er umistelig, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik. Foto: Kystverket

#Umistelig

Det kommer stadig nye kampanjer rettet mot fritidsbåtfolket. Nå kjører også Kystverket sin Facebook-kampanje #umistelig.

"Tar du hensyn og avpasser farten når du er ute på sjøen? Det burde du. Både av hensyn til omgivelsene, til deg selv, og ikke minst til dem som er glad i deg".

Kampanjen kan minne litt om bilbeltekamanjen "husk at det en noen som er glad i deg" Bruk Bilbelte!

Kystverkets oppfordrer nå til postkortdugnad: #Umistelig
Vi mobiliserer alle Norges barn og barnebarn til å fortelle pappa hvorfor han er umistelig. Hjelp oss å minne han på at noen er glad i han og at han derfor må være forsiktig på sjøen. Statistikken viser at menn over 40 år er overrepresentert i drukningsulykker. Veldig mange ulykker kan forhindres hvis far eller bestefar kjører saktere og bruker redningsvest på sjøen.

Med Facebook-kampanjen #umistelig ønsker Kystverket å rette oppmerksomheten mot sikker ferdsel til sjøs, og ikke minst viktigheten av å avpasse farten. Mange ulykker med fritidsbåt kommer som et resultat av for stor fart eller at nødvendige hensyn ikke tas. I tillegg kommer konsekvensene som andre må tåle av for stor fart.

Kystverkets kampanje rettes spesielt mot menn over 40 år, fordi dette er en gruppe som er overrepresentert når det kommer til ulykker til sjøs med fritidsbåt. Hele 27 av 28 omkomne i 2014 var menn! Og det er ikke ungdommen som er uforsiktig på sjøen. 60 prosent av de omkomne er menn over 40 år, viser en statistikk fra Sjøfartsdirektoratet.

Kilde: Kystverket

Se kampanjefilm her: