2015-07-09-f7424781f4d2cace8acc357e3bf787ad4b0727f1 Rekordmange tar båtførerbeviset. 30% av dem er kvinner, og kvinneandelen er størst sør i landet. Fjordfun er ivrig forkjemper for at flere damer skal ta "Båtlappen" Her jentetur til Espevær..

Flest damer i sør tar båtførerprøven!

Ferske tall fra Norsk Test viser at kvinneandelen som ønsker båtførerbevis er størst sør i landet, mens nord i landet er det langt færre kvinner som avlegger prøven.


Tall fra Norsk Test, som gjennomfører båtførerprøven og utsteder båtførerbevis på vegne av Sjøfartsdirektoratet, viser at det på landsbasis er 30 % kvinner som nå tar båtførerprøven. Samlede tall for første halvår viser en økning i antall utstedte Båtførerbevis på hele 17 % i forhold til første halvår i 2014.
Statistikken viser at kvinner i Oslo er flinKkest til å avlegge båtførerprøven og få utstedt båtførerbevis. 37% av de som tar prøven i Oslo er kvinner. Deretter følger Aust-Agder med 36% og Telemark med 35%. Nederst på listen ligger Nordland og Troms med henholdsvis 16 og 14%, dårligere enn innlandsfylkene Hedmark og Oppland.

- Dette er en interessant oversikt. Vi vet ikke årsaken til at det er så få jenter i nord som tar båtførerbeviset. Men det er grunn til å gratulere jentene i sør som tar ansvar og ikke lar det bare være gutta som fører båten, sier adm.dir Bernt Nilsen i Norsk Test as.


 
 
Kilde: Sjøfartsdirektoratet