2015-07-14-8e334a4b1f249a16e6ed06cfe905d94d7de463cd En fantastisk utvikling gjennom 50 år blir markert i Cannes i September. Her utklipp fra brosjyren av Project 31 og nye M35.. Alle bilder Princess Yacht

Princess feirer 50 års jubileum!

Under båtmessen i Cannes markerer det engelske verftet sin eksistens og utvikling gjennom et halvt århundre, dette med M35 & Project 31 side om side.

Princess Yacht skal markere både på båtmessen i Southampton og Cannes i September. Begge steder markerer de med stil og nyheter, men i Cannes vil du få se deres første bygg – Project 31.

Her vil vi kunne følge historien å se restaureringen som er gjennomført med moderne teknologi. Her har de eldre ”gutta” arbeidet med de yngre på verftet. Både for å videreføre et viktig håndverk, samt få med det nyeste innen moderne båtteknologi.

I Southampton får du oppleve verdenspremiere av den nye S65 og V58 Open, sammen med en skikkelig line up med 72, 82 og 88 Motor Yacht og Princess 43, 52, 56, 60 og 68 fra Flybridge rangen og tilslutt V39 og V48 fra sports yacht.

I Cannes er det ikke noe dårligere, og de stiller med følgende line up: Yachten 35 M, Princess 52, 56 og 68 nyhetene, samt 82 Motor Yacht, V39 og V48 Open, sammen med S72. Men som nevnt tidligere blir det nok Project 31 som kommer til å ”stjele” mest oppmerksomhet denne gangen.