2015-07-15-9346b23f40054d1de29db7d46dda51872212d6ef "Trygghet på spill" Endre Ytreland ønsker at RS blir tatt med når planer legges og midler fordeles

RS håper kystbefolkningen er med!

En fantastisk dugnadsånd gjennomføres året rundt blant de frivillige på Redningsskøytene. Nå håper Endre Ytreland hos Redningsselskapet Hordaland at vi sørger for en god fordeling av tippemidlene.

Redningsselskapet er til stede for alle som ferdes på sjøen. I 2014 hjalp vi over 14 000 mennesker og reddet 25 fra å drukne. Mange av disse var mennesker som har sin arbeidsplass på havet. Nå er tryggheten satt i spill.

I mange år har Redningsselskapet hatt stabil grunnfinansiering. Vi er en av mange samfunnsnyttige organisasjoner som mottar støtte fra Norsk Tippings overskudd. Nå skal Stortinget fordele tippemidlene på nytt, og vi frykter at konsekvensene vil bli svekket beredskap langs kysten.

Å drifte våre 50 redningsskøyter koster årlig 360 millioner kroner. Vi våger påstanden om at den beredskapen Redningsselskapet produserer aldri ville vært mulig uten den enorme frivilligheten som ligger inne i vår beredskap. 25 av våre 50 redningsskøyter er faktisk drevet av frivillige kysten rundt. De legger ned tusenvis av arbeidstimer på sin fritid for å hjelpe andre. En dugnadsånd og innsats det ikke finnes noen tradisjon for i statlig eller kommersiell regi. Selv kaller vi dette Norges største spleiselag, fordi vi forener frivillighet og privat initiativ, med godt organisasjonsarbeid tuftet på humanitære tradisjoner.

Vi tar på oss et samfunnsansvar på vegne av den norske stat. Vi representerer faktisk en merverdi på to milliarder kroner årlig med vår beredskap og de redningene vi utfører har analyseselskapet MENON regnet ut. Det betyr at samfunnets investering i Redningsselskapet gir svært god avkastning.

For å utføre samfunnsoppdraget, er det viktig at både lokalpolitikere og stortingspolitikere kjenner sin besøkelsestid når spill-politikken nå skal revideres og den fremtidige potten skal fordeles. For å være eksakt dreier det seg om 130 millioner kroner årlig for vår del. Et stort og nødvendig bidrag som er med å skape forutsigbarhet i det arbeidet våre 50 redningsskøyter utfører langs verdens nest lengste kyst. Våre skøyter tilbakelegger hvert år distanser som tilsvarer flere ganger rundt jorda for at du og jeg skal føle oss trygge. Hele døgnet, hele året.

Vi står nå foran et lokalvalg som blir viktig for fremtiden. Redningsselskapet ønsker å bli tatt med når planer legges og midler fordeles. Lokalt kan det bety alt fra beredskapsplaner til gode arbeidsforhold for våre mannskaper. Vi ønsker å være tryggheten i navet som gjør at folk på kysten tør å sette seg i båten for å nyte eller drive næring. Det blir først mulig hvis stortingspolitikerne gjør kloke valg i forhold til forutsigbarhet og levevilkår også for Redningsselskapet.

Vi håper kystbefolkningen er med oss i kampen for en fortsatt trygg hverdag på sjøen, sier Endre Ytreland til Båtsans.