2015-08-07-39f095631f3102ca9fcb049f06cb8e4f4662a828 Stor aktivitet av kjøp og salg av fritidsbåt. Her er bilde fra forhandlere som holdt minimesse i Bergen tidligere i år.

Rekordaktivitet i juli hos Skipsregistrene!

Juli i år har det vært den høyeste aktiviteten noensinne, mye grunnet sesongen for kjøp og salg av fritidsfartøy.

Sjøfartsdirektoratet sin avdeling for Skipsregistrene i Bergen har hatt rekordaktivitet i juli måned i år. Størst aktivitet har det vært i NOR-registeret, men også NIS har hatt en netto økning.

-Det er gledelig med stor aktivitet samtidig som det gir noen utfordringer i sommermånedene, sier avdelingsdirektør i Avdeling Skipsregistrene NIS/NOR, Anita Malmedal, i en pressemelding. Hun påpeker også at de i løpet av juli fikk inn ekstra ressurser som medførte at en fikk kontroll på den økningen en så i returtid på ferdig behandlede dokumenter, slik at den nå nærmer seg et mer normalt og akseptabelt nivå.

Netto økning i NIS

I NIS (Norsk internasjonalt register) så er det en netto økning i antall skip på 3, noe som også har gitt en økning i registerets tonnasje på nær 110.000 brutto tonn.

Rekordaktivitet i NOR
Ikke unormalt har NOR (Norsk Ordinært Skipsregister) økt aktivitet om sommeren. Juli i år har det vært den høyeste aktiviteten noensinne, mye grunnet sesongen for kjøp og salg av fritidsfartøy. Det ble registrert inn hele 103 fartøyer i NOR i juli i år – mot 71 i juli 2014. Det var også 14 slettinger av fartøy i år mot 16 i 2014. Ser en på hele 2015, er det pr 31.juli registrert inn 496 nye fartøyer i NOR. Disse fordeler seg på 296 fritidsfartøy, 106 mindre arbeidsbåter, 51 fiskefartøy og 43 registreringer fordelt på øvrige næringsfartøy.